Jak mówiła w czwartek rzeczniczka SO Ewa Leszczyńska-Furtak, w ten sposób Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga zaangażował się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Dodała, że sąd robi to wobec potrzeby wynikającej z niskiej świadomości prawnej społeczeństwa. "W tym roku wiele uwagi poświęcamy sprawom przemocy doświadczanej przez kobiety oraz sytuacji seniorów" - podkreśliła.

W sądowym punkcie darmowych porad spotkać można także adwokatów oraz Annę Żuraw z Centrum Praw Kobiet. Jak powiedziała, jej organizacja po raz pierwszy uczestniczy w tej akcji, która jej zdaniem jest bardzo potrzebna.

"Świadomość prawna w społeczeństwie nie jest wysoka i zdarzają się sytuacje takie jak ta, gdy pewną starszą kobietę spod Warszawy przywieziono do stolicy pod pretekstem podpisania z nią umowy o pracę. Okazało się, że zamiast tego podpisała dwie umowy pożyczki po 10 tys. zł. Odkręcanie sprawy zajęło mnóstwo czasu i zachodu, a gdyby ta pani miała lepszą świadomość prawną, w ogóle by do tego nie doszło" - mówił rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Michał Fertak.

Jak podkreślił, dni takie jak ten, a także inne - jak Dzień Edukacji Prawnej czy Dzień Seniora - to dobre okazje, by pomóc potrzebującym w życiowych sprawach. Sędzia Leszczyńska-Furtak dodała, że istnieje pomysł, by w akcję włączyli się sędziowie w stanie spoczynku, którzy mogliby spotykać się z seniorami i w przystępny sposób tłumaczyć im ważne sprawy. "Nawiązaliśmy w tej sprawie współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku" - dodała.

Od 20 do 26 lutego trwa coroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W jego ramach w kraju bezpłatnych porad udzielać prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na uprawnienia pokrzywdzonych, wynikające z ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.

Jak podaje MS, obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc: bezpłatne porady prawne i psychologiczne, które będą udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Przez pięć dni także w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, od godz. 10.00 do 13.00, będzie działał taki punkt.

Szczegółowe informacje o adresach i godzinach dyżurów w różnych miejscach kraju są dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Informacje o możliwościach uzyskania pomocy materialnej i niematerialnej finansowanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej są dostępne po adresem: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/. (PAP)

LEX Sędzia 2017