We wtorek Lewiatan zapowiedział, że podczas środowego spotkania zwróci się do prezydenta o zawetowanie ustawy, ewentualnie o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Według Lewiatana nowelizacja wprowadzając nowy podział składki na ubezpieczenie emerytalne i zmniejszając część przekazywaną do OFE, narusza konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz konstytucyjne prawo obywateli do zabezpieczenia społecznego.
Zbigniew Żurek z BCC powiedział, że jego organizacja także będzie prosiła prezydenta o zawetowanie ustawy. "Zdaniem BCC nadaje się ona do kosza" - zaznaczył. Podczas prac w Komisji Trójstronnej BCC opowiadał się za utrzymaniem składki do OFE na obecnym poziomie - 7,3 proc.
Adam Ambrozik, ekspert Pracodawców RP powiedział, że organizacja nie zaproponuje prezydentowi weta do nowelizacji, ale będzie prosić o zbadanie konstytucyjności zmian. "Weto w obecnej sytuacji finansów publicznych to naszym zdaniem za daleko idący wniosek, ale prezydent powinien wykonać ruch, który sprawdzi konstytucyjność wprowadzanych przepisów" - uważa Ambrozik.
Solidarność na spotkaniu z prezydentem będzie reprezentował członek prezydium komisji krajowej, Henryk Nakonieczny. "Będzie w imieniu Solidarności namawiał pana prezydenta do skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego" - powiedział rzecznik związku Wojciech Gumułka.
Jeśli jednak prezydent wybierze podpisanie ustawy - dodał rzecznik - przedstawiciel Solidarności będzie zachęcał go, by czuwał nad tym, aby w kolejnych latach zagwarantowany został poziom waloryzacji środków zapisanych na subkoncie w ZUS. "Tak, by w przypadku nagłych potrzeb budżetowo-politycznych ten poziom waloryzacji nie był obniżany, żeby prezydent był takim gwarantem, że te środki będą waloryzowane w oparciu o odpowiedni wskaźnik" - powiedział rzecznik związku.
Przedstawiciel Solidarności na pewno poruszy też temat powstania bezpiecznych subfunduszy, do których trafiałyby środki osób na krótko przed emeryturą. "Na pewno będziemy też poruszany temat samozatrudnienia i przypisanych tej formie zatrudnienia niskich składek ZUS-owskich, co naszym zdaniem powoduje nierówność" - dodał Gumułka.
Sejm uchwalił w tym miesiącu ustawę, zgodnie, z którą składki przekazywane do OFE zostaną obniżone z 7,3 proc. do 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. trafi na indywidualne subkonta w ZUS. Od 2012 r. zacznie obowiązywać 4-proc. ulga podatkowa dla osób oszczędzających na emeryturę na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Również wtedy wejdzie w życie zakaz akwizycji na rzecz OFE.
Ustawa zgodnie z przyjętą w Sejmie poprawką autorstwa PO ma wejść w życie 1 maja (z pewnymi wyjątkami), a nie jak zapisano pierwotnie w projekcie rządowym "pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia".
W środę Senat rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, podczas którego ma zdecydować o przyjęciu ustawy. W sobotę senackie komisje polityki społecznej i budżetu opowiedziały się za przyjęciem jej bez poprawek.
Na początku marca w Komisji Trójstronnej związki i pracodawcy nie porozumieli się w sprawie projektu zmian w OFE. Pięć z siedmiu organizacji podpisało wspólne stanowisko, ale BCC i OPZZ nie zgodziło się na nie.
NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy RP, PKPP Lewiatan i Związek Rzemiosła Polskiego chcieli, by składka przekazywana OFE, po pierwszych trzech latach obniżenia - jak chciał rząd do 2,3 proc. - wróciła stopniowo do 5 proc.
OPZZ opowiadał się wtedy za ograniczeniem udziału składek przekazywanych do OFE do 4 proc. OPZZ chciało też, by środki na nowo powstającym koncie w ZUS były waloryzowane i gwarancji, że ta sytuacja nie zmieni się za kilka lat.
W Komisji Trójstronnej, która pracowała nad projektem zmian, reprezentowane są centrale związkowe: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych. Ze strony pracodawców w KT uczestniczą PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i BCC. (PAP)