Pod koniec ub. r. roku MSW skontrolowało wszystkie sześć funkcjonujących w Polsce zamkniętych ośrodków dla cudzoziemców: w Kętrzynie, Białymstoku, Przemyślu, Białej Podlaskiej, Lesznowoli i Krośnie Odrzańskim. Kontrole były związany z protestem, który w październiku 2012 r. podjęło ponad 70 cudzoziemców w czterech z tych placówek. Domagali się m.in. prawa do informacji w ich języku, kontaktu ze światem zewnętrznym, prawa do edukacji i właściwej opieki medycznej oraz poszanowania praw dzieci.

Zapowiadana na 23 stycznia dyskusja ma dotyczyć m.in. kontroli w tych ośrodkach. Ma w niej uczestniczyć szef MSW Jacek Cichocki, rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, rzecznik praw dziecka Marek Michalak, a także przedstawiciele Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz organizacji pozarządowych.

"Dobrze, że kontrole, zarówno MSW, jak i organizacji pozarządowych, nie potwierdziły zarzutów o przemocy i przestępstwach, czyli funkcjonariusze Straży Granicznej wykonywali prawo" - powiedział PAP Stachańczyk.

"Być może za późno zaczęliśmy się zastanawiać, czy ten poziom opresyjności czy standard aresztowy w tych ośrodkach jest absolutnie niezbędny dla osiągnięcia celu, któremu te ośrodki służą. Można zmienić standard bezpieczeństwa w tych ośrodkach" - dodał.

Poinformował, że ośrodek w Lesznowoli (Mazowieckie) jeszcze w tym roku przejdzie kompleksowy remont. "Jeżeli się okaże, że remont byłby bardzo drogi, to będziemy myśleli o likwidacji. On ma jednak jedną zasadniczą zaletę. Jest blisko Warszawy, która jest głównym miejscem, gdzie trafiają cudzoziemcy zatrzymywani m.in. na lotnisku Okęcie" - powiedział Stachańczyk.

Z danych Komendy Głównej Straży Granicznej wynika, że 16 stycznia 2013 r. w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców przebywało łącznie 379 dorosłych i 44 dzieci.

Z opublikowanego na początku stycznia raportu pokontrolnego MSW wynika, że działania Straży Granicznej w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców są prawidłowe i zapewniają przestrzeganie praw człowieka; jednak niektóre zapisy regulaminów wewnętrznych tych placówek naruszają godność osobistą.

Z raportu wynika, że w regulaminach wewnętrznych znajdują się zapisy, które "zbyt rygorystycznie przestrzegane naruszają godność osobistą człowieka". Chodzi m.in. o ograniczenia w zakresie widzeń czy wielkości i zawartości paczek otrzymywanych przez cudzoziemców. Np. w placówkach w Krośnie Odrzańskim, Białymstoku i Lesznowoli są zapisy, zgodnie z którymi cudzoziemcom odmawia się prawa do widzeń z osobami bliskimi, prowadzenia korespondencji czy korzystania z telefonu.

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. problemy w zakresie realizacji obowiązku szkolnego. "Dochodzą do tego trudności techniczne oraz wynikające z braku odpowiedniego przygotowania kadry dydaktycznej, utrudniające organizację w strzeżonych ośrodkach zajęć o określonym wymiarze czasowym i zróżnicowaniu programowym" - podkreślono.

Po koniec 2012 r. MSW zapowiadało zmiany w ośrodkach, m.in. możliwość swobodnego przemieszczania się cudzoziemców wewnątrz budynków, przebudowę tych ośrodków, które są stare i przypominają więzienia. Dzieci miałyby być umieszczane tylko w dwóch specjalnie do tego przystosowanych ośrodkach - w Kętrzynie i Białej Podlaskiej, gdzie jest wykwalifikowana kadra. Postępowania, które dotyczą rodzin z dziećmi mają być prowadzone w pierwszej kolejności.

W grudniu ub. r. swój raport na temat sytuacji w ośrodkach dla cudzoziemców przedstawiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Uznała za opresyjny panujący w nich reżim należy. Wskazała, że choć nie ma tam poważnych naruszeń prawa, to obecna praktyka może prowadzić do naruszania godności cudzoziemców. Przedstawiciele HFPC ustalili, że w 2012 r. w ośrodkach doszło do blisko 50 przypadków użycia przymusu bezpośredniego, jednak w żadnym przypadku nie doprowadziło to do obrażeń u cudzoziemców.

Grzegorz Dyjak (PAP)