Minister powiedziała również, że na przełomie lutego i marca rozpocznie się zapowiedziana przez prezydenta debata publiczna o systemie emerytalnym, a jednym z jej elementów będzie dyskusja nad zasadami łączenia pracy z emeryturą.
Pod koniec grudnia prezydent podpisał ustawę o finansach publicznych; jeden z jej przepisów mówi o tym, że osoby, które po przejściu na emeryturę pozostały na etacie w dotychczasowej firmie, bez rozwiązania umowy, będą musiały teraz wybrać pomiędzy emeryturą a pensją. Osoba pracująca, która chce jednocześnie pobierać emeryturę i pensję, musi przynajmniej na jeden dzień rozwiązać stosunek pracy.
"Prezydent zamierza przesłać do Sejmu projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych w najbliższy poniedziałek" - poinformowała Wóycicka. Jak zaznaczyła, celem projektu "jest ochrona praw emerytalnych tych osób, które w wyniku nowej sytuacji związanej ze zmianą przepisów mogą stracić na wysokości emerytury".
"Osoby, które przeszły na emeryturę, kontynuując zatrudnienie u tego samego pracodawcy, a po wejściu w życie nowych przepisów zdecydują się zawiesić emeryturę, aby nadal pracować, będą mogły ponownie przeliczyć emeryturę po ustaniu zatrudnienia" - tłumaczyła minister.
Jak przekonywała, takie rozwiązanie "umożliwi naprawę niekorzystnych skutków decyzji osób, które zamierzały kontynuować zatrudnienie, ale złożyły wniosek o emeryturę, nie zwalniając się z pracy, gdyż pozwalało na to prawo".
Według Wóycickiej "w świetle nowych przepisów, osoby te podjęłyby zapewne decyzję o kontynuowaniu zatrudnienia, a wniosek o emeryturę złożyłyby dopiero po podjęciu decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej - wtedy ich emerytura byłaby zdecydowanie wyższa".
Minister przypomniała, że Komorowski "planuje przeprowadzenie dyskusji nad zasadami łączenia pracy z emeryturą w ramach debaty dotyczącej systemu emerytalnego".
"Zdaniem prezydenta niezbędne jest uzgodnienie, na jakiej zasadzie można łączyć pracę z emeryturą, tak aby przyjęte rozwiązania były stabilne i zmiany przepisów nie zaskakiwały emerytów. Dyskusja ta będzie jednym z tematów planowanej debaty o systemie emerytalnym, której rozpoczęcie planowane jest na przełom lutego i marca" - zapowiedziała Wóycicka.

Agata Jabłońska-Andrzejczuk (PAP)