Jak informuje Urząd, prawie 142 tys. podań pochodziło od obywateli państw spoza Unii Europejskiej, 10 tys. - od mieszkańców Unii.

Z danych Urzędu wynika, że najczęściej o pobyt ubiegają się obywatele Ukrainy, którzy w 2016 r. złożyli 96,5 tys. podań (68 proc. ogółu) – o 40 proc. więcej niż w 2015 r. Oprócz Ukraińców najwięcej wniosków złożyli Białorusini (4,8 tys.), Chińczycy (4,7 tys.), Hindusi (4,1 tys.) oraz Wietnamczycy (4 tys.).

Czytaj: Projekt nowej ustawy o kontroli cudzoziemców trafił do konsultacji>>

W 2016 r. zdecydowana większość spraw (90 proc.) dotyczyła wydania zezwolenia na pobyt czasowy, które uprawnia do przebywania w Polsce do 3 lat. O pobyt stały starało się 8 proc. cudzoziemców. 87 proc. spraw zakończyło się wydaniem zezwolenia, 9 proc. cudzoziemców otrzymało decyzje odmowne, a 4 proc. spraw umorzono.

Urząd poinformował także, że najwięcej wniosków o zgodę na pobyt wpłynęło do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 45 tys., czyli ok. 1/3 postępowań prowadzonych w całej Polsce.

Poza Mazowszem najczęściej cudzoziemcy chcieli się osiedlić w województwach: dolnośląskim (15,5 tys.), małopolskim (14,6 tys.) i wielkopolskim (12 tys.).

W przypadku obywateli państw UE w 2016 r. pobyt w Polsce zarejestrowało 10 tys. cudzoziemców. Najczęściej byli to Niemcy (2,4 tys.), Włosi (1,1 tys.), Bułgarzy (0,8 tys.), Rumuni i Brytyjczycy (po 0,7 tys.).

Cudzoziemcom chcącym zalegalizować swój pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza, urzędy wojewódzkie wydają dokumenty poświadczające ich prawo pobytu w kraju.

Więcej informacji na temat cudzoziemców i migracji można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: www.udsc.gov.pl. (PAP)