Postępowanie to otwiera kolejny front walki handlowej z Chinami - skomentował Reuters. To już trzecie unijne dochodzenie wobec Chin związane z rynkiem paneli słonecznych i ich komponentami.

Dochodzenie zainicjowała skarga zrzeszenia producentów EU ProSun Glass, które uważa, że importowane z Chin szkło solarne jest "rzucane" na unijny rynek po cenach niższych od rynkowych, co powoduje szkody dla tego segmentu przemysłu w UE. Oskarżają też chiński rząd o pokrywanie strat swojego sektora i subsydia.

Komisja Europejska podała, że dochodzenie może potrwać do 15 miesięcy, ale że UE ma prawo wprowadzić tymczasowe cło antydumpingowe w ciągu 9 miesięcy, jeśli uzna to za konieczne, by chronić swoje interesy.

"Szkło solarne jest specjalnym szkłem używanym głównie, ale nie wyłącznie do produkcji paneli słonecznych. Jest kluczowym komponentem nie tylko w panelach słonecznych, ale w wielu produktach związanych z energią słoneczną. To dochodzenie nie ma jednak bezpośredniego związku z postępowaniem z września, dotyczącym importu paneli słonecznych. To oddzielne postępowanie dotyczące innego produktu" - tłumaczy KE. Dodaje, że unijny rynek szkła solarnego jest wart mniej niż 200 mln euro.

W listopadzie ub.r. KE uruchomiła postępowanie ws. domniemanego subsydiowania przez chiński rząd produkcji paneli słonecznych i ich komponentów importowanych przez UE. Wcześniej, we wrześniu ub.r., w sprawie tych samych produktów z Chin Komisja uruchomiła inne postępowanie - antydumpingowe. W obu przypadkach skargę złożyło stowarzyszenie producentów EU ProSun.

Chiny są największym na świecie producentem paneli słonecznych, ok. 65 proc. wszystkich paneli jest produkowanych w Chinach. UE jest głównym rynkiem eksportowym Chin, jeśli chodzi o ten produkt, trafia do niej ok. 80 proc. chińskiego eksportu paneli. Wartość rocznego eksportu paneli słonecznych i ich komponentów z Chin do UE wynosi ok. 21 mld euro - podaje Reuters.

Także w listopadzie ub.r. Chiny wniosły w Światowej Organizacji Handlu (WTO) skargę, w której zarzuciły Unii Europejskiej subsydiowanie produkcji komponentów paneli słonecznych. Chińskie ministerstwo handlu oceniło, że ustawodawstwo w niektórych państwach unijnych zapewnia subsydiowanie instalacji wykorzystujących energię słoneczną, jeśli części tych projektów są produkowane w Europie.