Obecnie SKOK-i, nie mogą prowadzić zarobkowej działalności gospodarczej, a to z kolei uniemożliwia im emisję obligacji. Możliwość emisji obligacji pozwoli m.in. poprawić stan funduszy własnych kas.
Nowelizacja zezwala też BGK na emisje tzw. obligacji przychodowych. Dają one nabywcy takich obligacji prawo do zaspokojenia roszczeń przed innymi wierzycielami. Roszczenia takie są zaspokajane m.in. z całości albo części przychodów lub majątku z inwestycji, które zostały sfinansowane dzięki emisji obligacji przychodowych.
Analogiczne do BGK możliwości emisji obligacji przychodowych uzyska także Krajowy Fundusz Kapitałowy. Instytucja ta udziela wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w firmy, które mają siedziby w Polsce, przede wszystkim innowacyjne lub prowadzące działalność badawczo-rozwojową.
Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)