„Bardzo serdecznie chciałam Państwu podziękować i obiecać, że będę starała się zainteresować Państwa ochroną danych osobowych. Mam nadzieję, że będziemy mogli o tym mówić podczas naszych spotkań. Będę stać na straży praw osób, których dane dotyczą i których dane są przetwarzane” – powiedziała w Senacie po głosowaniu Bielak-Jomaa.
Czytaj: Kandydaci na GIODO widzą ten urząd silniejszy>>

Głosowanie było tajne. Senatorowie otrzymali specjalne karty, które po wypełnieniu wrzucali do urny. Po przeliczeniu kart podano wyniki głosowania, Bielak-Jomaa odebrała następnie uchwałę Senatu ws. wyrażenia zgody. Żaden z senatorów nie zgłosił się wcześniej do zadania pytania nowej Głównej Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Senat zatwierdził tym samym w czwartek wybór, którego Sejm dokonał 9 kwietnia.

Poprzedni GIODO Wojciech Wiewiórowski został odwołany w grudniu ubiegłego roku po złożeniu rezygnacji w związku z objęciem przez niego stanowiska zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Od tego czasu na stanowisku jest wakat, instytucją kieruje zastępca GIODO Andrzej Lewiński.

W styczniu swoją kandydaturę na stanowisko szefa GIODO wycofał zgłoszony wcześniej przez PO mec. Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze RPO. Oficjalnie uczynił to z powodów osobistych; nieoficjalnie politycy PO przyznawali jednak, że został poproszony o rezygnację przez władze klubu Platformy.

Ostatecznie o stanowisko ubiegały się dwie osoby: rekomendowana przez PO Bielak-Jomaa i zgłoszony przez SLD Sylweriusz Marcin Królak. Pierwsza z tych kandydatur uzyskała podczas głosowania w Sejmie w ubiegłym tygodniu poparcie 236 posłów, zaś druga – 39. Większość bezwzględna wynosiła 214 głosów. Bielak-Jomaa została poparta przez PO i niemal cały PSL, Królak miał poparcie SLD. PiS i Zjednoczona Prawica były przeciwne obojgu kandydatom.

Bielak-Jomaa jest doktorem nauk prawnych (specjalność prawo pracy), adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; od 2012 r. jest tam kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych. Wykłada prawo pracy, problematykę migracji zarobkowych, bezrobocia i prawa socjalnego oraz europejskie prawo socjalne. Jest autorką prac i organizatorką konferencji naukowych z zakresu ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych, a także konferencji naukowych m.in. na temat danych medycznych, danych w działalności Kościołów i związków wyznaniowych oraz ochrony danych w kontekście pracy dziennikarzy.

ID produktu: 40431114 Rok wydania: 2014
Autor: Mariusz Krzysztofek
  Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej>>>

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych oraz opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych.

GIODO jest wybierany i odwoływany przez Sejm na okres 4 lat za zgodą Senatu. Kadencja liczy się od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. (PAP)