Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego trafił właśnie do opiniowania. Jest efektem m.in. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. , w którym uznał on, że art. 70 par. 1 Kodeksu w zakresie określający termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża matki niezależnie od daty powzięcia wiadomości przez pełnoletnie dziecko o tym, że nie pochodzi od męża matki, jest niezgodny z Konstytucją. 

Czytaj: Piebiak: Mediacje szansą na trwałość małżeństw>>
 

Mniej czasu dla dziecka na zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa

Resort proponuje, by dziecko po dojściu do pełnoletności mogło wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa także w ciągu roku - nie jak dotąd trzech lat, od dnia w którym dowie się, że nie urodziła je kobieta wpisana w akcie urodzenia jako jego matka lub ojcostwa męża matki czy mężczyzny, który uznał ojcostwo. Tak jak do tej pory, termin ten nie mógłby rozpocząć biegu przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Co oznacza, że dzieci które dowiedziałyby się o tym przed osiągnięciem pełnoletności, miałyby rok na wytoczenie powództwa po jej uzyskaniu. 

Zobacz procedury:

Postępowanie w sprawie z powództwa matki o zaprzeczenie ojcostwa >

Postępowanie w sprawie z powództwa męża matki o zaprzeczenie ojcostwa >

 


- Skrócenie terminu do wytoczenia powództwa przez dziecko o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa uzasadnione jest zrównaniem sytuacji prawnej wszystkich podmiotów bezpośrednio i niemajątkowo zainteresowanych, w sprawach o zaprzeczenie pochodzenia dziecka, w związku z przyjęciem w każdym przypadku zasadniczo tożsamej przesłanki do wytoczenia powództwa - zaznaczono w projekcie. 

Rok nie sześć miesięcy będzie miała też kobieta - matka, która będzie chciała wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa partnera. 

Zobacz wzór: Pozew męża matki o zaprzeczenie ojcostwa >

Zaproponowano też modyfikację początku biegu terminów do wytoczenia powództwa przez dziecko o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Zgodnie z propozycją terminy te mają biec  od chwili dowiedzenia się przez dziecko o biologicznym niepochodzeniu od osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone. W projekcie proponuje się zmianę początku biegu terminów dla matki oraz męża matki na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Miałby on się również rozpoczynać od dnia dowiedzenia się przez te osoby o tym, że dziecko nie pochodzi od męża matki. 

Czytaj: Rozwód za porozumieniem? Bez zwrotu połowy opłaty>>

Śmierć dziecka - uznanie ojcostwo także do roku

Z sześciu miesięcy do roku wydłużono też termin dla mężczyzny, który po śmierci dziecka chce złożyć oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Polecamy nowość: Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019 >