Czytaj: MSWiA: rośnie zagrożenie cyberprzestępczością>>

Resort cyfryzacji podkreślił, że głównym celem tego dokumentu jest, "zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych".

Autorzy dokumentu we wstępie zwracają uwagę, że "każde znaczące zakłócenie funkcjonowania cyberprzestrzeni, czy to o charakterze globalnym, czy lokalnym, będzie miało wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, poczucie bezpieczeństwa obywateli, sprawność funkcjonowania instytucji sektora publicznego, przebieg procesów produkcyjnych i usługowych, a w rezultacie na ogólnie pojmowane bezpieczeństwo narodowe". Stąd potrzebne jest opracowanie zasad podejścia państwa do walki m.in. z "rosnącą liczbą incydentów powodowanych nielegalnymi działaniami w cyberprzestrzeni, prowadzącymi do strat materialnych i wizerunkowych". Służyć ma temu właśnie strategia.

O tym, że cyberbezpieczeństwo będzie bardzo ważnym obszarem działania resortu cyfryzacji w najbliższym czasie minister Anna Streżyńska mówiła na początku lutego, po spotkaniu z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu resortów. "Odpowiadamy za cały wymiar cywilny cyberbezpieczeństwa, gospodarczy i taki obywatelski, gdzie kwestie incydentów w sieci zmierzających do naruszenia interesów ekonomicznych czy naruszeń dóbr osobistych, również dóbr osób małoletnich, to wszystko znajduje się w naszym zakresie" - mówiła Streżyńska po spotkaniu z premier.

"Najważniejsze zadanie to zarządzanie państwowymi systemami informatycznymi. To obszar bardzo ważny dlatego, że po pierwsze działania w tym zakresie wspierają sam sektor IT, a także wspierają w ogóle gospodarczy rozwój kraju i rozwój sprawności państwa jako takiego. Sprawna e-administracja jest źródłem oszczędności dla państwa i obywateli" - dodała.

Strategia cyberbezpieczeństwa 2017-20 została opracowana, jak informuje MC, przez grupę składającą się z przedstawicieli resortów: cyfryzacji, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Głównym celem strategii jest "zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych". Cele szczegółowe, to m.in. osiągnięcie zdolności do skoordynowanych działań państwa na rzecz cyberbezpieczeństwa, wzmocnienie zdolności do przeciwdziałania cyberzagrożeniom, zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Poza celami bezpieczeństwa teleinformatycznego strategia wskazuje też główne podmioty zaangażowane w jej wdrażanie, podejście do programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych dotyczących cyberbezpieczeństwa, działania odnoszące się do planów badawczo-rozwojowych oraz do współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o finansowanie, dodaje dokument, "oszacowanie kosztów finansowania wdrażania Strategii Cyberbezpieczeństwa nastąpi w ramach Planu działań na rzecz wdrożenia Strategii".

W efekcie działania strategii, w 2022 roku Polska ma być krajem bardziej odpornym na ataki i zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni - głosi dokument.

Jeśli strategia uzyska pozytywną opinię Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji – trafi pod obrady rządu, a później zostanie przyjęta w drodze uchwały - informuje MC. (PAP)