Ocena zawiera informacje o systemie wykrywania, ostrzegania i alarmowania, bazie magazynowej i sprzęcie obrony cywilnej oraz zaopatrzeniu jej formacji, budownictwie ochronnym, punktach likwidacji skażeń, ochronie ujęć i urządzeń wodnych oraz planowaniu.

W ocenie rządu jedna ustawa oprócz zagadnień obrony cywilnej powinna objąć wszystkie realizowane przez państwo zadania dotyczące ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, wynikające z Konwencji Genewskich.

We wnioskach dotyczących funkcjonowania systemu rząd zaznaczył, że oprócz rozwiązań legislacyjnych obronie cywilnej potrzebna jest Centralna Baza Magazynowa, która mogłaby wspierać władze lokalne i służby ratownicze podczas prowadzenia działań. Uzasadnione jest też stworzenie nowoczesnego ogólnopolskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Obecny spełnia swoją podstawową rolę, ale jest przestarzały i jego utrzymanie wymaga coraz większych nakładów finansowych.

W 2013 r. na zadania obrony cywilnej wydano 24,5 mln zł - o prawie 2,7 mln zł mniej niż w 2012 r. najwięcej wydano w woj. pomorskim i małopolskim, najmniej w wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i opolskim.

Na utrzymanie budowli ochronnych w kraju wydano 287,5 tys. zł. Według rządu należy zweryfikować istniejące zasoby, ich stan techniczny i możliwości wykorzystania w warunkach zagrożenia.

Według oceny we wszystkich zadaniach ochrony ludności w czasie pokoju i w razie wojny trzeba korzystać z zasobów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz sieci ochotniczych straży pożarnych.

W 2013 r. na zakup sprzętu obrony cywilnej przeznaczono ponad 6 mln zł - głównie z budżetów wojewodów, samorządów i dotacji celowych. Po milionie złotych trafiło na sprzęt przeciwpowodziowy oraz przeciwpożarowy, a 1,6 mln zł na system ostrzegania i alarmowania. Z magazynów wycofywany jest jednocześnie zużyty sprzęt.

Według przyjętego we wtorek dokumentu w 2014 r. w kraju powinno powstać dodatkowo ponad 2 tys. studni awaryjnych - najwięcej w woj. małopolskim i podkarpackim.

Ocenę przygotował dla rządu szef obrony cywilnej kraju na podstawie informacji przekazanych przez wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich. To piąte takie opracowanie - powstają one od 2009 r.(PAP)