„Zespół dzisiaj rozpoczął prace. Razem z weteranami chcemy przejrzeć rozwiązania ustawowe i rozporządzenia, na początku sierpnia przedstawię rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian ustawy lub rozporządzeń” – powiedział minister dziennikarzom. Dodał, że „jest wiele praktycznych spostrzeżeń, a w wielu przypadkach nie trzeba zmieniać ustawy, wystarczy praktykę”.

„Cieszę się, że to wspólna praca. Nie robimy tego dla samych siebie, dla urzędników ministerstwa, tylko dla weteranów” – dodał szef MON. Zaznaczył, że w konsultacjach aktywni są nie tylko weterani, ale i ich małżonkowie.

O przeglądzie uregulowań i zamiarze zmian dotyczących np. zakresu przysługujących weteranom świadczeń i procedur nadawania statusu weterana resort informował w maju.

Zgodnie z ustawą o weteranach ci, którzy odnieśli rany na misjach, mają prawo do leczenia poza kolejnością, leczenia bezterminowego, bezpłatnych leków i wyrobów medycznych, świadczeń specjalistycznych bez skierowania, bezpłatnej pomocy psychologicznej, dodatkowego urlopu. Przysługuje im także odznaka Za Rany i Kontuzje. Ustawa przyznaje weteranom poszkodowanym także zapomogi, ulgi na przejazdy komunikacją miejską i krajową, dodatek do renty lub emerytury oraz pierwszeństwo w zatrudnianiu w jednostkach podległych MON.

Specjaliści Wojsk Lądowych, najliczniejszego rodzaju sił zbrojnych, na wiosennym spotkaniu poświęconym ocenie dotychczasowego funkcjonowania przepisów o weteranach do najważniejszych pozytywnych efektów zaliczyli świadczenia finansowe - dodatki do renty, emerytury, możliwość finansowania przez MON edukacji weteranów – oraz utworzenie stanowisk dla żołnierzy zdolnych do służby z ograniczeniami, na których można zatrudniać tych, którzy z misji wrócili niepełnosprawni ruchowo. W Wojskach Lądowych na takich etatach jest ok. 30 żołnierzy.

Po stronie trudności wskazywali na długotrwałe procedury przyznawania świadczeń finansowych i sprzętu ortopedycznego, kłopoty ze zwrotem kosztów za leki, powstające na styku z NFZ.

Od ponad roku obowiązuje ustawa o weteranach, która przyznaje uczestnikom misji zagranicznych, także tym, którzy zostali ranni, uprawnienia honorowe, finansowe i związane z opieką zdrowotną. Status weterana lub weterana poszkodowanego jest nadawany na wniosek zainteresowanego.

Przepisy dotyczące weteranów zawierają też ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i ustawa o świadczeniach odszkodowawczych.