Bukareszteński sąd apelacyjny skonfiskował ponadto luksusowy samochód i pieniądze należące do sędziego Mircei Moldovana. Wyrok nie jest ostateczny.

Inna sędzia, Elena Roventa, została skazana na pięć lat i 10 miesięcy więzienia. Dwaj kolejni sędziowie, których tożsamości nie podano, również otrzymali wyroki więzienia.

Biznesman Dan Adamescu usłyszał wyrok czterech lat i czterech miesięcy za kratkami. Adamescu zarzuca się, że zlecał swemu adwokatowi wręczanie w grudniu 2013 roku łapówek w wysokości 20 tys. euro sędziom, aby wydawali korzystne dla niego wyroki w kilku sprawach dotyczących firm biznesmena; on sam zaprzecza tym zarzutom.

ID produktu: 40161546 Rok wydania: 2012
Autor: Wiesław Jasiński
Tytuł: Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy>>>

Pod koniec stycznia rumuńska prokuratura oskarżyła byłą minister turystyki Elenę Udreę o pranie brudnych pieniędzy i składanie fałszywych oświadczeń. Udrea była w przeszłości kandydatką na prezydenta i jedną z najbardziej wpływowych postaci w rumuńskiej polityce.

28 stycznia Komisja Europejska oceniła w raporcie, że Rumunia jest na dobrej drodze, jeśli chodzi o wdrażanie zasad rządów prawa, zapewnienie niezawisłości sądów oraz walkę z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Gorzej pod tym względem oceniono Bułgarię. (PAP)