Nowelizacja, której projekt przygotował Senat, została uchwalona przez Sejm 18 sierpnia. Zwiększa ona uprawnienia Rzecznika podczas wizytacji więzień. Związane jest to z przystąpieniem Polski do protokołu fakultatywnego konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur; w rozumieniu protokołu RPO wykonuje zadania krajowego mechanizmu prewencji. Rzecznik będzie mógł zatem rejestrować dźwięk i obraz w więzieniach, a jego działalność w tym zakresie będzie finansowana z budżetu państwa.
Protokół fakultatywny zakłada także, że organ wizytujący ma obowiązek regularnego sprawdzania sposobu traktowania osób pozbawionych wolności. Taki zapis znalazł się w też w noweli, bowiem dotychczas obowiązujące przepisy określały, że RPO podejmuje swoje czynności, gdy dowie się o możliwości naruszenia wolności oraz praw człowieka i obywatela.
Zgodnie z nowelą RPO będzie mógł zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe. Dotychczasowe przepisy nie dawały mu takich uprawnień. Na tę lukę prawną w ubiegłym roku zwracał uwagę Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Jak podała na swych stronach internetowych Kancelaria Prezydenta, nowelizacja ustawy o RPO została podpisana w piątek. (PAP)