Czytaj: Koniec czasu na szybkie zmiany kadrowe w sądach>>

Funkcję pełnił od 15 maja 2014 r., więc do końca kadencji pozostały mu dwa lata. Wcześniej przez 6 lat był wiceprezesem kaliskiego Sądu Okręgowego.

Sędzia Stanisław Pilarczyk powiedział, że nie zna przyczyn odwołania, ponieważ nie podano ich w uzasadnieniu. Jednak domyśla się, że powodem takiej decyzji mogą być nie najlepsze wyniki jeśli chodzi o liczbę rozpatrzonych spraw w sądzie okręgowym.

"Nasz sąd borykał się z dużymi problemami kadrowymi, nie miałem w pewnym momencie obsadzonych ponad 20 procent etatów. A jak nie ma się kadry, to wyniki nie mogą być zadawalające" – zaznaczył Pilarczyk.

12 sierpnia 2017 r. w życie weszła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Nowelizacja odstąpiła od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów.

Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów "mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" - bez zachowania wymogów w niej określonych, czyli m.in. bez uzasadnienia. (PAP)

  Pozycja ustrojowa sędziego>>: