Zakres proponowanej nowelizacji szczegółowo reguluje zagadnienia związane m.in. ze zwalczaniem korupcji w sporcie, narastającym problemem dopingu i walki z nim. Zobowiązuje związki do składania rocznych sprawozdań finansowych, obligatoryjnie podlegających badaniu przez biegłego rewidenta.

Wstępny projekt, który zakładał coroczną waloryzację tzw. świadczenia olimpijskiego wynoszącego 2483,77 zł, teraz zastąpił inny. Przewiduje on, że wysokość świadczenia w danym roku będzie oparta na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, w oparciu o przelicznik 1,4.

ID produktu: 40285743 Rok wydania: 2013
Autor: Sławomir Fundowicz
Prawo sportowe>>>

Projekt wprowadza ograniczenia dotyczące możliwości pełnienia funkcji kierowniczych w związkach sportowych. Osoby zasiadające w zarządzie nie będą mogły równocześnie prowadzić działalności gospodarczej związanej z realizacją przez związek zadań statutowych.

Nie będzie można posiadać także więcej niż 10 procent akcji lub udziałów oraz także więcej niż 10 procent kapitału zakładowego w każdej z takich spółek. Projekt przewiduje, że w takiej sytuacji osoba będzie musiała w wyznaczonym terminie (30 dni w projekcie, 60 dni w zgłoszonej poprawce), zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, zbyć akcje lub wystąpić ze spółki.

Każdy polski związek sportowy będzie musiał obowiązkowo należeć do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim, lub innej, ale uznawanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). Związek, który nie wypełni tego obowiązku, stanie się organizacją działającą jako stowarzyszenie. Temu rygorowi nie będzie podlegał tylko związek działający w sporcie osób niepełnosprawnych, który otrzymał na to specjalną zgodę Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wprowadzono zapis, że w sytuacji, gdy ponad połowa klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych w danej dyscyplinie działa w formie spółek akcyjnych, związek będzie zobowiązany utworzyć ligę zawodową.

Projekt ustawy został skierowany do drugiego czytania. (PAP)