Posiedzenie grupy zadaniowej, która skupia najwyższe organy kontrolne z 13 krajów odbędzie się w połowie maja w Warszawie. Pierwotnie miało się ono odbyć na początku kwietnia we Lwowie, jednak sytuacja na Ukrainie sprawiła, że jego posiedzenie przełożono - poinformował rzecznik NIK Paweł Biedziak.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, jeszcze na początku marca zaoferował wsparcie dla ukraińskiej Izby Obrachunkowej - najwyższego organu kontroli tego kraju. Zapewnił wtedy o gotowości pomocy w organizowaniu prac grupy zadaniowej oraz zaprosił ukraińskich kontrolerów do ośrodka szkoleniowego w Goławicach.

Podczas posiedzenia grupy zadaniowej w Warszawie szefowie NIK i ukraińskiej Izby Obrachunkowej mają rozmawiać o szczegółach współpracy. Współgospodarzami majowego spotkania pozostaną kontrolerzy z Ukrainy - podał rzecznik.

Oferta szkoleń, jaką przygotowuje NIK ma pomóc administracji ukraińskiej w dostosowywaniu się do procedur obowiązujących w Unii Europejskiej. Będą adresowane do kluczowych ukraińskich ekspertów i tłumaczone na język ukraiński. Szkolenia mają obejmować tematykę funkcjonowania kontroli państwowej. W następnej kolejności ukraińscy kontrolerzy będą przeszkoleni w dziedzinie metod walki z korupcją.

Grupa zadaniowa została utworzona na Kongresie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) w 2008 roku, a przewodnictwo w niej objęła Izba Obrachunkowa Ukrainy. Zespół skupia najwyższe organy kontroli z: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier. W skład grupy wchodzą też kontrolerzy z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Grupa spotyka się raz w roku. (PAP)