We współorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Biuro Rzecznika Praw Dziecka wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną praw dziecka z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bałkanów Zachodnich i Turcji.
Jak przypomina mSZ, w 2012 r., podczas swojego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, Polska zainaugurowała projekt stworzenia sieci ekspertów w dziedzinie rządów prawa i praw podstawowych, która ma służyć państwom aspirującym do wejścia do UE w wypełnianiu acquis communautaire. Otwierający posiedzenie wiceminister Artur Nowak-Far zwrócił uwagę na „zaangażowanie MSZ RP oraz partnerów wyszehradzkich w rozwój bliskiej współpracy z południowymi sąsiadami”.
Podczas seminarium Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił polski dorobek w prawodawstwie i praktyce w dziedzinie ochrony praw dziecka. Swoimi doświadczeniami podzielili się również przedstawiciele odpowiednich instytucji z Czech, Słowacji i Węgier. Podczas seminarium omówiono też największe wyzwania państw Europy Południowo-Wschodniej w tym wymiarze.
Czytaj także: RPD: nie wolno przeciwstawiać praw dziecka prawom człowieka>>>

W ramach dwudniowego programu seminarium delegaci będą mieli także okazję zapoznać się z osiągnięciami w zakresie prawa dziecka do opieki zdrowotnej – odwiedzą Klinikę Budzik prowadzoną przez Fundację Akogo? W drugim dniu programu – w ramach poznawania polskich praktyk w realizowaniu prawa dziecka do oświaty – zagraniczni goście mają odwiedzić nowatorski Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle na terenie gminy Lesznowola.