Zgodnie z projektem, Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wspierać ma organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Centrum przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w MRPiPS - obecnie odpowiedzialnego za III sektor.

Czytaj: Po konsultacjach trochę zmieniony projekt instytucji mającej nadzorować organizacje pozarządowe>>

"Projekt ustawy o Narodowym Centrum przygotowany został bez opracowania jego założeń, a co za tym idzie bez ich konsultacji, co nie pozwoliło na wyrażenie opinii organizacjom w kluczowych dla powstawania projektu etapach. Po opublikowaniu gotowego projektu ustawy, organizacje pozarządowe zgłosiły liczne uwagi, krytykujące samą ideę powołania Centrum oraz wątpliwości dotyczące szczegółowych rozwiązań zawartych w projekcie" - czytamy w piśmie OFOP.

Jak podkreślono w apelu, organizacje społeczne od samego początku, czyli od chwili zaprezentowania pomysłu utworzenia Centrum, zwracały uwagę, że nie jest to postulat, który wypłynął ze środowiska pozarządowego. "Ponadto poprawione już uzasadnienie projektu ustawy również nie wskazuje, w jaki sposób Centrum miałoby odpowiadać na diagnozowane problemy społeczników i organizacji, w których działają" - podkreślono.

OFOP wyraziło nadzieję, że jeśli Centrum w ogóle powstanie, to po przygotowaniu Narodowej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. "Strategii przedyskutowanej z organizacjami pozarządowymi w szerokiej debacie i prawdziwie partnerskiej atmosferze" - napisano w piśmie do premier.

Warto chronić państwo prawa
Krzysztof Sobczak, Andrzej Wróbel
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

Przepisy powołujące Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Instytucie Wolności" przygotowano w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.

Projekt ustawy powstał m.in. z inicjatywy Wojciecha Kaczmarczyka, który wcześniej był pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, a obecnie jest dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM. NCRSO to jeden z etapów reformy, która usprawnić ma działanie III sektora; jest ono elementem Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Część organizacji pozarządowych od początku była krytyczna wobec projektu. Wskazywano, że może zepsuć to, co dobrze działa, obawiano się m.in., że wprowadzenie nowej procedury konkursowej przy rozdzielaniu środków dla organizacji może spowodować chaos i załamanie się dotychczasowych, tworzonych przez kilkanaście lat, zasad współpracy instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi. Podnoszono, że działania NCRSO nie będą poddane skutecznej kontroli społecznej.

Podnoszono też, że projekt został przygotowany bez rzetelnych konsultacji z zainteresowanymi stronami, które nie miały realnego wpływu na jego kształt.

Po opublikowaniu projektu konsultacje się odbyły, zorganizowano cykl konferencji w regionach z udziałem organizacji pozarządowych. Konsultacje projektu zakończyły się z końcem stycznia. Jak poinformowano w raporcie z konsultacji, opublikowanym w kwietniu, po uzgodnieniach zdecydowano, że NCRSO będzie realizować zadania w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z dwóch do pięciu osób ma być też zwiększona liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych w 11-osobowej Radzie NCRSO. To kluczowe zmiany wprowadzone do projektu wskutek konsultacji. (PAP)