Kozielewicz, który po rezygnacji ośmiorga pozostałych sędziów z zasiadania w PKW, będzie obecnie jej jedynym członkiem wskazał, że w efekcie pojawi się problem, gdyż nie będzie możliwości podejmowania stosownych uchwał przez Komisję.
Więcej: Sędziowie PKW zrezygnowali ze swoich funkcji>>>

"W związku z tym, jeśli tylko organy najwyższych władz sądowniczych w Polsce podejmą decyzje o desygnowaniu kandydatów do PKW, to niezwłocznie uzyskam informacje od prezydenta, że powołał on te osoby w skład PKW. Wówczas wydam zarządzenie wyznaczające termin posiedzenia (...), na którym dokonamy wyboru przewodniczącego PKW oraz zastępców" - mówił Kozielewicz na konferencji prasowej.

"Nowa PKW będzie musiała rozpocząć realizację terminarzy wyborczych: wybory uzupełniające do Senatu z woj. śląskiego, w lutym ruszy nam kalendarz wyborów prezydenckich" - przypomniał.

Na pytanie o organizację w obecnej sytuacji wyborów uzupełniających do Senatu - które muszą się odbyć w okręgu katowickim po złożeniu mandatu przez Elżbietę Bieńkowską, która została komisarzem UE - odpowiedział, że na razie zakłada, że skład PKW zostanie uzupełniony. Kozielewicz przyznał jednak, że nie ma terminu, w jakim skład PKW musi być uzupełniony. Jak mówił, określona jest liczba pięciu członków, żeby można było podjąć uchwałę ws. wyborów uzupełniających. Według niego, istnieje zagrożenie dla terminowości wyborów uzupełniających.

Kozielewicz zaznaczył, że kiedy powołana będzie nowa PKW, złoży rezygnację z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji, aby "nie uniemożliwiać jakichkolwiek ruchów kadrowych w ramach nowego gremium".

Zaznaczył, że nie wie, na jakim etapie są rozmowy w tej sprawie z ewentualnymi kandydatami do PKW oraz czy w ogóle się oni znajdą. "Sytuacja jest niezmiernie złożona (...). Może się zdarzyć sytuacja, że nie znajdzie się kandydatów. Wtedy byłby rzeczywiście pat ustawowy. Trzeba sobie z tego wyraźnie zdać sprawę" - podkreślił Kozielewicz. Dodał, że parlament będzie stał wówczas przed dylematem - czy nadal utrzymywać obecny system, czy przejść na inny model

W skład Państwowej Komisji Wyborczej zgodnie z Kodeksem wyborczym wchodzi dziewięciu sędziów: trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez prezesa Trybunału, trzech sędziów Sądu Najwyższego, wskazanych przez pierwszego prezesa tego sądu, trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez prezesa NSA. Powołuje ich prezydent na mocy postanowienia. Po rezygnacji dotychczasowych członków PKW, prezesi SN, TK i NSA mają wskazać nowych. (PAP)