"W starej, zachodniej Europie - w wielu obszarach - kończą się dzisiaj elementy w zakresie chociażby innowacji. (…) +Powiew+ innowacyjności tworzy się tutaj - w Polsce, Estonii, Czechach. Bardzo ważne jest, żeby nie stracić szansy, którą stwarza nowe, strategiczne podejście Komisji Europejskiej, by te firmy miały otwarcie na nowe rynki" - mówił w piątek Husak w siedzibie resortu gospodarki podczas konferencji "Sukces marki. Marki sukcesu. Rola znaku towarowego w działalności przedsiębiorcy".

Czytaj: Unia chce lepszej ochrony własności intelektualnej>>>

"Znaki towarowe to jeden z bardzo ważnych elementów narzędzi własności intelektualnej, która będzie jednym z filarów i haseł przewodnich nowej strategii (Komisji Europejskiej - PAP) na rzecz rynku wewnętrznego. To musimy zapewnić naszym przedsiębiorcom, niezależnie od pochodzenia czy sektora, w którym wykonują swoją pracę, tak aby mogli jak najlepiej wykorzystywać potencjał europejskiej gospodarki" - dodał Husak. Jego zdaniem ten potencjał nie jest dzisiaj wykorzystywany.

"Bariery, które występują na wspólnym rynku, nie pozwalają przedsiębiorcom uzyskiwać takich zysków, na jakie mogliby liczyć, a z drugiej strony konsument też nie powinien być do końca usatysfakcjonowany, bo nie ma dostępu do niektórych usług i towarów, które występują w niektórych krajach europejskich" - zaznaczył.

Ocenił, że pomimo tego, iż funkcjonujący w Europie system praw własności intelektualnej działa dobrze, to musi zostać dostosowany do przyszłych wyzwań. "Komisja Europejska będzie kontynuowała prace tak, aby istniejące ramy prawne, instytucjonalne były optymalne; gwarantowały innowatorom należny zysk, tak, by przyczyniały się do wzmocnienia ochrony własności intelektualnej" - zapowiedział.

Więcej o projektach zmian w prawie autorskim>>>
http://konferencja.lex.pl/prawoautorskie/banery/1.jpg

"Równie ważny w tym procesie jest europejski urząd ds. ochrony własności intelektualnej (…), jak i narodowe urzędy. Bo tylko w ten sposób będziemy tworzyć - poprzez dualny system - silne marki europejskie. I tylko w ten sposób możemy tworzyć i wzmacniać europejską konkurencyjność" - dodał.

Husak poinformował, że z raportu Europejskiego Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i Europejskiego Urzędu Patentowego na temat sektorów, które bardzo intensywnie inwestują w prawa własności intelektualnej wynika, że kilka najważniejszych z tych sektorów przyczynia się do 39 proc. całkowitej produkcji gospodarczej w Unii Europejskiej, co stanowi wartość prawie 5 bilionów euro rocznie. "Większość zewnętrznego handlu Unii Europejskiej też jest oparta na sektorach intensywnie wykorzystujących własność intelektualną" - ocenił.

Ponadto raport ten wskazuje, że "w sektorach opartych na znakach towarowych powstaje 21 proc. wszystkich miejsc pracy, czyli ok. 46 mln oraz wytwarzane jest 34 proc. PKB (UE - PAP)" - dodał. (PAP)

Czytaj: Prawo autorskie trzeba dostosować do współczesnego świata>>>