W skład Komitetu Bioetyki, działającego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, wchodzi 32 uczonych rozmaitych specjalności i rozmaitych światopoglądów.
Naukowcy uważają, że ustawa powinna m.in. gwarantować refundowanie zapłodnienia in vitro czy dopuszczać tworzenie i mrożenie zarodków zapasowych. (PAP)