W poniedziałek Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił zażalenie prokuratury na decyzję sądu rejonowego, który 14 lipca nie aresztował mężczyzny zatrzymanego ws. dystrybucji środka "mocarz". Sąd okręgowy uchylił środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym i zastosował areszt. Wcześniej sąd rejonowy zastosował wobec Macieja K. dozór policji i poręczenie majątkowe. Zdaniem sądu odwoławczego, zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych na tym etapie postępowania było niewystarczające.

„Rolą niezawisłych sądów jest stosowanie adekwatnych środków zabezpieczających. Proszę pamiętać, że ani organy władzy ustawodawczej, ani wykonawczej nie mogą wnikać w motywy sądów. Natomiast jest postępowanie dwuinstancyjne i jeżeli są wątpliwości, prokuratorzy potrafią skutecznie zaskarżyć takie postanowienie” – powiedział we wtorek we Wrocławiu szef resortu sprawiedliwości. Po decyzji sądu rejonowego ws. Macieja K., minister Budka mówił, że nie ma prawa interweniować w jednostkowych sprawach, ale w trybie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów wolno mu skorzystać z możliwości zwrócenia się do prezesa sądu o nadesłanie mu postanowienia wydanego w tym sądzie. Jak poinformował we Wrocławiu, zapoznał się z uzasadnieniem orzeczenia sądu. "Nie mogę go oceniać, natomiast zostało ono ocenione i zweryfikowane wczoraj przez sąd drugiej instancji” – powiedział. Czytaj też>>Budka: edukacja najlepsza metoda walki...

Budka podkreślił, że każdego dnia zatrzymywane są kolejne osoby odpowiedzialne za produkcję i dystrybucję dopalaczy. „Determinacja państwa w walce z dopalaczami jest bardzo duża. Policja działa bardzo sprawnie, kolejne dni pokazują, że można te osoby identyfikować, można gromadzić materiał dowodowy. Tutaj państwo stoi na wysokości zadania. Jestem przekonany, że niedługo wyeliminujemy bardzo dużo osób, które zajmowały się tym procederem” – powiedział.

We wtorek we Wrocławiu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów. Przed południem minister sprawiedliwości spotkał się z mieszkańcami Wrocławia w jednej z kawiarni na tamtejszym rynku.