Spotkanie zostało zaplanowane 7 stycznia 2015 podczas debaty na temat przyszłości dialogu społecznego, która odbyła się u prezydenta Bronisława Komorowskiego. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zaprosił wtedy przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych na dalsze rozmowy.

Resort podał, że poniedziałkowe spotkanie będzie zamknięte, a udział w nim potwierdzili liderzy central związkowych NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Obecność zadeklarowali również Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.

W czwartek eksperci związków zawodowych i pracodawców zakończyli kilkumiesięczne prace nad wspólnym projektem nowej ustawy, która miałaby zastąpić obecną Komisję Trójstronną. Związki zawodowe od końca czerwca 2013 roku nie biorą udziału w jej pracach.

Czytaj:  Związki zawodowe zawiesiły prace w zespołach Komisji Trójstronnej  >>>

Związkowcy uznali, że dialog w KT jest pozorowany, bo postulaty związkowe nie są brane pod uwagę. Pod koniec października 2013 roku na spotkaniu u prezydenta Komorowskiego zgłosili pomysł nowej ustawy o dialogu społecznym. Bez strony związkowej Komisja Trójstronna nie może podejmować uchwał.

Zapisy wspólnego projektu przygotowanego w autonomicznym dialogu związków i pracodawców, bez udziału strony rządowej, określają nowe zasady prowadzenia dialogu społecznego w Polsce. Projekt zakłada utworzenie Rady Dialogu Społecznego - na poziomie krajowym oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Dokument przewiduje równowagę wszystkich stron dialogu, w tym strony rządowej. Związki zarzucały obecnej Komisji Trójstronnej, że jej członkowie i przewodniczący powoływani są przez rząd i strona społeczna nie jest równoprawna z rządową w jej pracach. Przygotowany projekt mówi o nowych zasadach współpracy partnerów i strony rządowej, solidarności społecznej i partycypacji w zakresie stosunków zatrudnienia.

Zgodnie z projektowanymi zapisami na czele Rady mają stać naprzemiennie liderzy organizacji partnerów społecznych. Rada ma opiniować założenia strategii i projektów aktów prawnych, ale także inicjować proces legislacyjny. RDS ma dysponować własnym budżetem i przeznaczać go między innymi  na bieżącą działalność związaną z realizacją dialogu, opinie eksperckie, koordynację prac.

W przygotowanych zapisach sprecyzowano terminy przebiegu konsultacji społecznych Rady, zasady przyjmowania stanowisk Rady. Związki i pracodawcy chcą też, by dialog społeczny był jawny dla opinii społecznej. Podobne zasady mają obowiązywać również w radach wojewódzkich.

Kilka zapisów projektu przyjęto w wariantach do dalszych uzgodnień - już w ramach prac ze stroną rządową, a niektóre kwestie techniczne pozostawiono do zapisania w regulaminach RDS i wojewódzkich Rad.

Od końca czerwca 2013 roku spotkania Komisji Trójstronnej odbywają się bez udziału strony związkowej. Związki zawiesiły swój udział, bo uznały, że dialog jest pozorowany a ich postulaty nie są brane pod uwagę przez rząd. Pod koniec października 2013 roku, po przeprowadzonym miesiąc wcześniej ponad stutysięcznym proteście na ulicach Warszawy, na spotkaniu u prezydenta Bronisława Komorowskiego związkowcy zgłosili pomysł nowej ustawy o dialogu społecznym. Później własny projekt przygotowali pracodawcy.

Obecny dokument jest efektem wspólnych prac ekspertów nad obiema propozycjami. Rząd czekał na wspólne uzgodnienia w tej sprawie, ale resort pracy sygnalizował, że pracował też nad własnym rozwiązaniem.(pap)

Dialog społeczny