"9 lipca ma wejść w życie nowy statut Ministerstwa Finansów. Będzie on dotyczył zmian w strukturze resortu, zmieni się także zakres działania niektórych departamentów, powstaną nowe, m.in. departament wydatków" - powiedziało PAP źródło z resortu finansów.

"Za ten departament będzie odpowiadał wiceminister finansów Artur Radziwiłł, który obecnie i nadal będzie nadzorował departament polityki finansowej, analiz i statystyki. Chociaż w przypadku tego departamentu planowane są również pewne korekty i skupienie się bardziej na polityce makroekonomicznej" - dodało.

Radziwiłł został podsekretarzem stanu w MF 6 maja br. Minister finansów Mateusz Szczurek, ogłaszając nominację, poinformował, że wiceminister będzie w ramach nowej struktury resortu finansów odpowiadał m.in. za jakość i efektywność wydawania środków budżetowych.

Dodatkowo rozmówca PAP wskazał, że resort finansów chce znaleźć nowego wiceministra, który nadzorowałby departamenty: podatków dochodowych i podatku od towarów i usług. "To może być osoba z poza resortu lub awans wewnętrzny. Z kolei wiceminister Janusz Cichoń, który do tej pory miał merytoryczny nadzór nad tymi departamentami miałby zajmować się jedynie departamentem polityki podatkowej" - powiedział.

"Obecnie nie ma planu znalezienia następcy Jacka Dominika, jego kompetencje, w tym stanowisko pełnomocnika rządu ds. euro, mogą zostać rozdzielone pomiędzy dotychczasowych sekretarzy i podsekretarzy stanu" - poinformowano.

Dominik ma zastąpić na stanowisku, do końca kadencji obecnej Komisji Europejskiej, komisarza ds. budżetu Janusza Lewandowskiego, który został posłem do Parlamentu Europejskiego.

Kilka dni temu doszło w MF do zmiany na stanowisku wiceministra odpowiedzialnego za zarządzanie długiem publicznych. Dorota Podedworna-Tarnowska zastąpiła Wojciecha Kowalczyka, który odszedł do Ministerstwa Skarbu Państwa. (PAP)

bg/ ana/ amac/