W zeszłym roku fiński fiskus przekazał policji informacje o 796 zdarzeniach kwalifikujących się jako przestępstwa podatkowe. To o 246 przypadków więcej niż w 2015 r. W latach 2012-15 liczba zgłoszonych przestępstw wahała się między 470 a 520. W 2016 r. zarejestrowano 1 175 wszystkich nadużyć podatkowych, rok wcześniej było ich 957.

Jak wynika z raportu, wpływ na wzrost odnotowanych przestępstw miała przede wszystkim reorganizacja kontroli podatkowych prowadzonych w szarej strefie w 2016 r., a także skuteczna selekcja podmiotów gospodarczych wytypowanych do kontroli.

„Dodatkowo wyłudzenia zwrotu podatku od towarów i usług oraz kradzieże tożsamości miały wpływ na bieżący wzrost liczby zgłoszonych przestępstw” - czytamy w raporcie.

Z ostatnich danych wynika, że w 2016 r. przeprowadzono 4 155 kontroli podatkowych (w 2015 r. - 4589), z czego audyty w szarej strefie dotyczyły 1 062 przypadków (w 2015 r. - 1 041).

W ostatnich latach średnio co piąty kontrolowany przez fińskie służby podatkowe podmiot działał w szarej strefie, w 2016 r. - co czwarty. Najwięcej kontroli w szarej strefie przeprowadzono w sektorze budowlanym (blisko 480 przypadków), które dotyczyły głównie nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowników budowlanych.

W 2016 r. wydano blisko 230 wyroków skazujących za przestępstwa podatkowe wykryte w latach wcześniejszych. W ponad 92 proc. przypadków sądy orzekły karę więzienia (w większości przypadków była to kara warunkowa). W pozostałych zastosowano grzywny.

W Finlandii w 2016 r. ogólne wpływy podatkowe wyniosły 33 mld euro. 85 proc. wpływów pochodzi z opodatkowania osób fizycznych. Reszta związana jest z opodatkowaniem przedsiębiorstw i innych organizacji. Blisko 40 proc. dochodów podatkowych jest przeznaczanych na państwową służbę zdrowia i zabezpieczenie społeczne. Co piąte euro jest wydatkowane na administrację. 15 proc. wpływów pochłania szkolnictwo, 12 proc. sektor przedsiębiorstw, 7 proc. jest przeznaczanych na obronę, 5 proc. na infrastrukturę, kulturę i ochronę środowiska.

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)

pmo/ kot/ kar/