W tym roku, wśród najważniejszych zadań, Płock planuje kontynuację budowy obwodnicy oraz przebudowę ulic, czego efektem ma być udrożnienie ruchu samochodowego w newralgicznych częściach miasta, a także dalszą modernizację sieci kanalizacyjnej i przygotowanie nowych terenów pod inwestycje.

Projekt budżetu Płocka na 2015 r. zakłada dochody na poziomie 780 mln zł, przy 785 mln zł rok wcześniej oraz wydatki w wysokości 808 mln zł przy ponad 871 mln zł w roku minionym. Zakładany deficyt ma wynieść 28 mln zł, gdy rok wcześniej było to 58 mln zł.

„Przede wszystkim będzie to budżet kontynuacji dobrych zmian, które zapoczątkowaliśmy w minionej kadencji. Staramy się nie przeszacować tego budżetu. Ostrożnie planujemy dochody, mniej więcej na poziomie 2014 r. Deficyt ma być o 30 mln zł niższy niż rok wcześniej. Chcemy, żeby z roku na rok był on raczej coraz mniejszy” - powiedział w poniedziałek dziennikarzom prezydent Płocka Andrzej Nowakowski (PO).

Podkreślił, że rozpoczęcie budowy drugiego oraz trzeciego, ostatniego, odcinka obwodnicy miasta, na co samorząd zamierza przeznaczyć 34 mln zł, to najpoważniejsze pod względem finansowym zadanie na 2015 r., które jednocześnie związane jest z przygotowaniem nowych terenów przemysłowych dla potencjalnych inwestorów.

„Chcemy budować Płock przemysłowy, ale nie miasto kominów, tylko przede wszystkim nowych miejsc pracy. Chcemy, by Płock był przyjazny dla inwestorów i przyjazny dla mieszkańców” - zaznaczył Nowakowski.

Jak poinformował, z uwagi na konieczność synchronizacji przedsięwzięcia oraz planowane oszczędności, przygotowywany jest obecnie jeden przetarg na budowę drugiego i trzeciego odcinka obwodnicy. Przyznał, iż przedsięwzięcie to będzie skutkowało modernizacją kolejnych ulic miasta, które od lat czekają na remonty.

„Dzięki tej inwestycji nie tylko wyprowadzimy z Płocka ruchu pojazdów ciężkich, w tym z ładunkami niebezpiecznymi, ale też otworzymy nowe tereny pod inwestycje na terenach przemysłowych Kostrogaju i Trzepowa (na peryferiach miasta - PAP)” - dodał Nowakowski.

Pierwszy odcinek obwodnicy Płocka o długości 1,6 km, od dróg krajowych nr 60 i 62 do drogi wojewódzkiej nr 567, oddano tam do użytku w listopadzie 2014 r. Projekt obejmuje trasę o łącznej długości 6 km, łączącą most przez Wisłę im. Solidarności z trasami wylotowymi z miasta w kierunku północno-wschodnim i kompleksem rafineryjno-petrochemicznym PKN Orlen.

Według projektu budżetu Płocka, w tym roku wydatki inwestycyjne mają wynieść tam 152 mln zł, przy nakładach na ten cel w wysokości prawie 190 mln zł w 2014 r. Największa kwota, 63,5 mln zł, zostanie przeznaczona na rozwój infrastruktury, w tym drogowej.

W projekcie budżetu miasta, oprócz budowy obwodnicy, zapisano m.in. 3 mln zł na modernizację ulicy 1-go Maja, biegnącej od centrum w kierunku Starego Miasta i mostu drogowo-kolejowego na Wiśle, a także 15,5 mln zł na realizowany przez spółkę gminną Wodociągi Płockie rozdział sieci kanalizacyjnej.

Nowakowski przyznał, że w projekcie budżetu Płocka na 2015 r. zaplanowano ok. 30 mln zł ze wsparcia unijnego, czyli mniej niż rok wcześniej, gdy było to 56 mln zł. „Jest to spowodowane tym, że jedna perspektywa finansowa praktycznie się zakończyła, natomiast druga, niestety, jeszcze się na dobre nie zaczęła. Bardzo ostrożnie więc planujemy wpływy z tego tytułu” – dodał.

W 2014 r. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała z Płockiem umowę o objęciu patronatem ponad 43 ha gruntów inwestycyjnych. To część projektu utworzenia płockiej podstrefy ekonomicznej i przyciągnięcia inwestorów. W ubiegłym tygodniu 19,15 ha tych gruntów, wydzielonych z tamtejszego lotniska Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, miasto wystawiło na sprzedaż.

Płock planuje jednocześnie modernizację samego lotniska i budowę tam betonowego pasa startowego oraz przekształcenie obiektu do klasy general aviation dla komercyjnego ruchu mniejszych samolotów. Projekt ma być gotowy w 2015 r. (PAP)

mb/ dym/