Wyrok ten mają realizować dwa projekty zmiany Ordynacji podatkowej - prezydencki i senacki. Pracuje nad nimi sejmowa podkomisja ds. monitorowania systemu podatkowego. Jak powiedziała szefowa komisji finansów Krystyna Skowrońska (PO) podczas posiedzenia komisji finansów, mimo inicjatywy zwrócenia się do Trybunału, prace nad prezydenckim i senackim projektem nadal trwają.

"Powstały wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z (...) października 2013 roku. W związku z tym, że o wykładnię uzasadnienia wyroku może wystąpić bądź Prokurator Generalny, bądź marszałek Sejmu, postanowiliśmy zwrócić się do komisji o to, aby zwróciła się do marszałka Sejmu, aby wystąpił o wykładnię tego wyroku" - wyjaśnił Zbigniew Konwiński (PO). Dodał, że była to też prośba Ministerstwa Finansów.

Zobacz: TK: podatki muszą się przedawniać >>

W marcu podczas posiedzenia podkomisji wiceminister finansów Janusz Cichoń tak uzasadniał potrzebę złożenia wniosku o wykładnię wyroku TK: "Ta materia jest niezwykle delikatna i wymaga szczególnej roztropności. Biorąc pod uwagę też konsekwencje, jakie wprowadzenie tych rozwiązań może nieść dla budżetu państwa (...), ale też dla tysięcy polskich rodzin. Przyjęcie ich zmuszałoby organy podatkowe do podjęcia w bardzo krótkim czasie działań egzekucyjnych w stosunku chociażby do hipotek mieszkaniowych, których mamy około stu tysięcy".

Propozycja przygotowana w Kancelarii Prezydenta zakłada m.in., że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, rozstrzyga się na korzyść podatnika (zasada in dubio pro tributario). Zawiera ona także przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych.

Zobacz: Podkomisja zajmie się prezydenckim projektem zmian Ordynacji podatkowej >>

Zaproponowano także, by w przypadku wybranych i nadużywanych przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe przedawnią się nie później niż po 8 latach, co ma zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Zniesiona ma być też możliwość nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką (na nieruchomości) lub zastawem skarbowym (na ruchomościach).

Natomiast senacki projekt przewiduje wykreślenie z Ordynacji podatkowej niekonstytucyjnego zapisu, co spowodowałoby, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegać przedawnieniu na takich samych zasadach jak niezabezpieczone zobowiązania. (PAP)

Zobacz:Senat proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej >>

luo/ son/