"Polska dotychczas nie zawarła z Gibraltarem umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych (...). Zawarcie umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych stało się możliwe z uwagi na całkowitą zmianę podejścia administracji Gibraltaru do kwestii wymiany informacji podatkowych" - napisano w uzasadnieniu do ustawy.

Według Ministerstwa Finansów transparentna polityka w zakresie wymiany informacji spowoduje zmianę statusu Gibraltaru, tj. wykreślenie tego terytorium z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe.

Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Informacje objęte umową w przypadku Polski dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś w przypadku Gibraltaru wszelkich podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę.

Według resortu finansów wejście w życie umowy nie będzie miało ujemnego skutku dla dochodów sektora finansów publicznych. "Umowa będzie skutecznym narzędziem weryfikacji deklarowanych podstaw opodatkowania przez podatników osiągających dochody w relacjach z Gibraltarem, zatem jej wejście w życie, również z uwagi na jej prewencyjny charakter, będzie miało pozytywny wpływ na wysokość dochodów budżetowych Skarbu Państwa" - napisano w uzasadnieniu do ustawy. (PAP)

mmu/ mki/ jbr/