Podczas trwającej ponad 7 godzin dyskusji większość klubów opowiedziała się za dalszymi pracami nad projektem budżetu.

Resort finansów założył, że w przyszłym roku deficyt nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Zgodnie z projektem w przyszłym roku dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na bieżący rok), a wydatki w kwocie 343 mld 332 mln 925 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku). Opracowując projekt MF założyło, że polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,4 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,2 proc.

Z kolei pytania zadawane przez posłów podczas środowej debaty związanej z pierwszym czytaniem projektu budżetu na 2015 rok. dotyczyły m. in. świadczeń rodzinnych, budowy dróg i autostrad, wpływu ulg podatkowych na budżety samorządów.

Wiceminister pracy Elżbieta Seredyn rozwiewała wątpliwości Elżbiety Rafalskiej (PiS) dotyczące przedstawionej przez premier Ewę Kopacz podczas expose koncepcji "złotówka za złotówkę", związanej z zasiłkami rodzinnymi. Chodzi o to, by system świadczeń rodzinnych, nie zniechęcał do podejmowania pracy. Obecnie jest tak, że gdy osoba uprawniona do świadczenia podejmie pracę i dochód jej rodziny wzrośnie, przekraczając próg dochodowy (obecnie 539 zł, od listopada wzrośnie o 35 zł), traci to świadczenie. Zgodnie z obietnicą premier po przekroczeniu progu dochodowego np. o złotówkę świadczenie nie będzie zabierane, tylko pomniejszane o taką kwotę.

"To świadczenie będzie pomniejszone o różnicę, która dotyczy przekroczenia uprawnienia do świadczeń" - powiedziała Seredyn. Poinformowała, że resort pracy rozpoczął już merytoryczne prace nad nowymi rozwiązaniami. "Ustawa będzie obowiązywała od pierwszego stycznia 2016 r." - zapowiedziała. Dodała, że budżet na przyszły rok nie uwzględnia kosztów finansowych tej zmiany.

Poseł Marię Zubę (PiS) interesował natomiast wysokość wydatków na dożywianie. "Na 2015 r. w budżecie państwa zostały zaplanowane środki w wysokości 550 mln zł. Te środki znajdą się częściowo w rezerwie celowej (...), ponadto w przyszłym roku będziemy korzystać także z środków UE w wysokości 396 mln zł. Środki te będą przeznaczone na realizację programu operacyjnego "Pomoc żywnościowa" - powiedziała Seredyn.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz odpowiadając na pytania posłów, poinformował, że umowa na odcinek autostrady A1 Pyrzowice-Częstochowa będzie podpisana na początku 2015 roku, a zakończenie inwestycji przewiduje się w połowie 2018 roku.

Wiceminister odniósł się do pytania posła PiS Krzysztofa Tchórzewskiego dotyczące płynności finansowej całej grupy PKP, w tym PKP PLK. "Jest tu oczywiście pewien problem. Jeżeli chodzi o całą grupę PKP, nie tak dawno mieliśmy do czynienia z zadłużeniem ok. 5 mld zł" - zaznaczył. Dodał, że w ostatnim czasie to zadłużenie zmniejszyło się poniżej 2 mld zł. Jak mówił, problem dotyczy też zadłużenia spółki PKP PLK.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk wyjaśniła, że planowane zmiany dotyczące ulg podatkowych na dzieci nie będą miały niekorzystnego skutku dla samorządów. "Ciężar tych nowych zasad będzie ponoszony wyłącznie z budżetu państwa, w żaden sposób nie będą obciążane tym samorządy" - zapewniła Majszczyk. "Ustawa, która te rozwiązania wprowadza, była uzgadniana z reprezentacją samorządów (...) i została pozytywnie zaopiniowana" - wyjaśniła wiceminister.

Odpowiadając na pytania Marcina Święcickiego (PO) dotyczące wpływu zmian w OFE na finanse publiczne, poinformowała, że zysk dla finansów publicznych z tego tytułu w 2014 r. wyniósł 167,7 mld zł. Złożyło się na to przekazanie aktywów OFE do ZUS (ponad 150 mld zł), przekazanie dodatkowych składek do ZUS, tzw. suwak (przekazanie z OFE do ZUS składek przed terminem wypłacanej emerytury - 4,7 mld zł) oraz niższe koszty obsługi długu (o 4,9 mld zł). "Skutek dla roku 2015 r. wyniesie 5,4 mld zł" - dodała. (PAP)