W 2015 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 46.080,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 3.435,5 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 4.461,9 mln zł.

"W rezultacie planowane w 2015 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 53.977,4 mln zł wobec 47.377,9 mln zł w 2014 r., a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu) wynosi 154.827,1 mln zł wobec 126.838,7 mln zł w 2014 r." - napisano w dokumencie.

Dochody podatkowe w 2015 r. wyniosą 269,8 mld zł wobec 257,9 mld zł w 2014 r. - prognozuje Ministerstwo Finansów. Dochody z VAT mają wynieść 134,6 mld zł w 2015 r. wobec 126 mld zł w 2014 r.

MF planuje, że dochody budżetu państwa wzrosną z 286.200.447 tys. zł w 2014 r. do 297.252.925 tys. zł w 2015 r.(PAP)

bg/ fdu/ asa/ mhr/