Jak poinformował portugalski wiceminister finansów Paulo Nuncio, zdecydowana większość podatników nie prosi o faktury lub podaje niewłaściwy numer identyfikacji podatkowej, na podstawie której może ubiegać się o zwrot podatku od towarów i usług.

„W ramach wystawionych w pierwszej połowie tego roku faktur portugalscy podatnicy mogą łącznie otrzymać zwrot podatku od towarów i usług nie wyższy niż kwota 2,4 mln euro. Stanowi to zaledwie 11 proc. wartości środków, do jakich mieliby prawo, gdyby faktury były emitowane prawidłowo”, dodał Paulo Nuncio.

Na mocy przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. w Portugalii konsumenci mają prawo do 5-procentowego zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie faktur z placówek hotelarskich, zakładów gastronomicznych, salonów fryzjerskich oraz punktów naprawy pojazdów.

Według władz portugalskiego fiskusa, w pierwszym półroczu br. portugalscy klienci najczęściej prosili o faktury w warsztatach samochodowych. Wystawiono je w prawie 70 proc. transakcji realizowanych w tych placówkach.

Nowe przepisy, które według rządu wprowadzone zostały w celu zwalczania szarej strefy i służą łataniu dziury budżetowej, zobowiązały przedsiębiorców do posiadania kas fiskalnych oraz do emisji faktur na żądanie klienta. Stan wdrożenia nowych zasad jest sprawdzany od czerwca br. przez 2500 inspektorów fiskusa, którzy pracując w terenie składają niezapowiedziane wizyty w placówkach hotelarskich i gastronomicznych, salonach fryzjerskich oraz warsztatach.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

zat/ mki/