"Rozstrzygnięcie NSA otwiera drogę do możliwego pozytywnego dla Netii zakończenia sporu. Obecnie spółka czeka na pisemne uzasadnienie wyroku NSA" - podała spółka.

Netia złożyła skargę kasacyjną do NSA, po tym jak w marcu 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który nakazał spółce zapłatę zaległości podatkowych i odsetek w związku z podatkiem dochodowym od osób prawnych za 2003 r.

Następstwem wyroku wydanego przez WSA było ujęcie przez spółkę w wynikach za 2011 rok kosztów w wysokości 58,3 mln zł wydatkowanych w 2010 roku w związku z tym podatkiem.

pel/