Menadżer z spółki doradczej Crido Taxand Patrycja Kowalczyk poinformowała PAP, że NSA wydał we wtorek dwa pierwsze rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania dla amerykańskich funduszy inwestycyjnych. Wyjaśniła, że istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy amerykański fundusz inwestycyjny w związku z uzyskanym dochodem z dywidendy powinien podlegać zwolnieniu z CIT w sytuacji, gdy polski fundusz inwestycyjny w analogicznych okolicznościach korzystałby z takiego zwolnienia.

"NSA w uzasadnieniu ustnym wyroków wskazał, że odmowa przyznania zwolnienia amerykańskiemu funduszowi, który działa na analogicznych zasadach, jak polskie fundusze inwestycyjne, prowadzi do naruszenia zasady swobody przepływu kapitału. Sąd przyznał, że ograniczenie swobody przepływu kapitału nie może być w tym przypadku uzasadnione żadnymi względami" - wyjaśniła Kowalczyk.

Dodała, że orzeczenia są zgodne ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE (TS) wyrażonym w wyroku z początku kwietnia br. Uznał on, że dywidendy otrzymywane przez amerykańskie fundusze inwestujące w akcje polskich spółek mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), choć polski fiskus był innego zdania.

Sprawa trafiła do TS w wyniku sporu, w który wdał się z polskim fiskusem amerykański fundusz Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company inwestujący w akcje polskich spółek. W 2010 r. fundusz wystąpił do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty podatku za lata 2005 i 2006. Chodziło o 15 proc. podatek od dywidend, które zostały wypłacone funduszowi przez polskie spółki. Urząd odmówił zwrotu.

Zgodnie z polskimi przepisami fundusze spoza UE (z tzw. państw trzecich) inwestujące w akcje polskich spółek muszą bowiem płacić w Polsce podatek od wypłacanych im tu dywidend (tzw. podatek u źródła). Jednak dywidendy wypłacane funduszom mającym siedzibę w Polsce lub innym kraju UE korzystają ze zwolnienia z CIT.

Rozpatrujący sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zapytał TS, czy wyłączenie prawa do zwolnienia podatkowego dla dywidend wypłacanych przez spółki z siedzibą w danym państwie UE na rzecz funduszu inwestycyjnego mającego siedzibę w państwie trzecim nie jest sprzeczne z przepisami unijnymi.

"Państwo członkowskie nie może wyłączyć ze zwolnienia od podatku dywidend wypłaconych przez spółki z siedzibą w kraju na rzecz funduszu inwestycyjnego znajdującego się w państwie trzecim, jeżeli między tymi dwoma państwami istnieje zobowiązanie do wzajemnej pomocy administracyjnej" - napisano w czwartkowym komunikacie TS po ogłoszeniu wyroku.
TS zaznaczył jednak, że "zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, czy umowny mechanizm wymiany informacji zezwala organom podatkowym na weryfikację informacji dostarczonych przez fundusz inwestycyjny". (PAP)