Poprawki do noweli budżetu mają dostosować pod względem legislacyjnym przyjęte przez Sejm zapisy dotyczące zwiększenia limitu pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego o 220 mln. Uwzględniają wyższy limit pożyczek w przychodach i rozchodach budżetu państwa. Odpowiednio do zwiększonych rozchodów zwiększają też przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych. Zgodnie ze zmianą łączna kwota planowanych przychodów budżetu państwa wyniesie 349 mld 377 mln 337 tys. zł, a planowane saldo przychodów i rozchodów wyniesie 45 mld 410 mln 452 tys. zł.

Poprawka Sejmu zwiększyła do 220 mln zł kwotę pożyczek dla samorządów, ale została źle zredagowana. Jej utrzymanie spowodowałoby, że województwo mazowieckie, dla którego miałyby być przeznaczone pieniądze, nie mogłoby skorzystać z pożyczki. Potrzebuje ono 220 mln zł, aby wywiązać się z obowiązku wpłaty janosikowego.

Resort finansów pozytywnie zaopiniował obie poprawki. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk powiedziała, odpowiadając na pytania Henryka Kowalczyka (PiS), że resort nie może zapewnić, iż udzieli pożyczki, bowiem Mazowsze obowiązują takie same warunki, jak każdą inną jednostkę samorządu terytorialnego. "Musi przestawić wniosek spełniający określone kryteria. Według mojej wiedzy takiego wniosku dzisiaj nie ma. Nie wiem, czy jest kompletowany, czy jest w trakcie opracowywania. Zobaczymy, jaki będzie program naprawczy (...). Dopiero po spełnieniu wszystkich warunków możemy udzielić takiej pożyczki, ale musimy zobaczyć te dokumenty, które muszą do nas spłynąć" - powiedziała wiceminister.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja budżetu na 2013 r. powiększa tegoroczny deficyt o ok. 16 mld zł wobec 35,6 mld zł zapisanych pierwotnie. Rząd założył też cięcia w resortach, które mają dać 7,7 mld zł oszczędności. Powodem korekty są niższe niż zakładano wpływy podatkowe w okresie styczeń-lipiec. W ustawie przyjęto, że po zmianach dochody budżetu państwa wyniosą 275 mld 729 mln 440 tys. zł, a wydatki - 327 mld 294 mln 440 tys. zł. W efekcie deficyt wyniesie 51 mld 565 mln zł.

mmu/ je/ mow/