Dane te GUS zawarł w przesłanej do Komisji Europejskiej tzw. notyfikacji fiskalnej.

"Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010 roku ukształtował się na poziomie 111 mld 154 mln zł, co stanowi 7,9 proc. PKB, natomiast dług publiczny wyniósł 778 mld 212 mln zł, tj. 55 proc. PKB" - napisano w komunikacie GUS.

Rząd przewidywał, że deficyt sektora finansów publicznych wyniósł w 2010 r. 7,9 proc.

GUS poinformował także, że w 2010 r. polski PKB osiągnął wartość 1 bln 415 mld 514 zł. Tzw. sektor instytucji rządowych na szczeblu centralnym był odpowiedzialny za deficyt w wysokości 83 mld 891 mln zł, co stanowi 5,9 proc. PKB. Deficyt podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym wyniósł 16 mld 74 mln zł, co stanowi 1,1 proc. PKB, a deficyt podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych wyniósł 11 mld 189 mln zł (0,8 proc. PKB).

Według danych GUS w 2009 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 7,3 proc., w 2008 r. 3,7 proc., a rok wcześniej 1,9 proc.

GUS poinformował jednocześnie, że PKB w zeszłym roku wzrósł o 3,8 proc., co jest zgodne z wcześniejszymi szacunkami GUS. Urząd podał, że PKB w IV kwartale 2010 roku wzrósł o 4,5 proc. rdr wobec wcześniej szacowanego wzrostu na poziomie 4,4 proc.

W przypadku liczenia długu publicznego na potrzeby ustawy o finansach publicznych i zawartych w niej tzw. progów ostrożnościowych GUS stosuje polską metodologię statystyczną. MF szacuje, że w 2010 r. dług wyniósł 53 proc. PKB. W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014 resort założył, że w 2011 r. dług publiczny wyniesie 52,7 proc. PKB, w 2012 r. - 51,9 proc. PKB, w 2013 r. - 50,6 proc. PKB, a w 2014 r. 49,7 proc. PKB.

Zgodnie z informacjami PAP, w projekcie Aktualizacji Programu Konwergencji na 2011 r., którym we wtorek ma zająć się rząd, deficyt sektora finansów publicznych w 2011 roku wyniesie 5,6 proc. PKB, w 2012 roku spadnie do 2,9 proc., w 2013 roku wyniesie 2,5 proc., zaś w 2014 roku 2 proc. (PAP)