Wydatki budżetu państwa wyniosły 137 mld 604,3 mln zł wobec 137 mld 603,8 mln zł mln zł mln zł szacowanych wcześniej.

Dochody budżetu państwa wyniosły natomiast 115 mld 241,7 mln zł wobec 115 mld 131,1 mln zł szacowanych wcześniej.

Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec maja 2014 roku 611,216 mln zł, czyli 30,6 proc. planu na ten rok - podało Ministerstwo Finansów. W ustawie budżetowej na 2014 rok zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 2,0 mld zł.

Wpływy z VAT wyniosły po maju 2014 roku 53 mld 297,815 mln zł, czyli 46,1 proc. z planowanych 115,7 mld zł - poinformował resort. (PAP)

map/ asa/ pad/

Zobacz też:

KE zaleca zawieszenie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski >>

Wyjście z procedury nadmiernego deficytu realne w 2016 r. >>