Nie udało się sprzedać wszystkich akcji Krajowej Spółki Cukrowej SA na warunkach uprzywilejowanych. W grudniu rozpoczną się zapisy na sprzedaż drugiej transzy akcji, ale już na warunkach komercyjnych – czytamy w „Naszym Dzienniku”.

Zakupem drugiej transzy akcji zainteresowani są m.in. bogaci plantatorzy z Lubelszczyzny, jak również plantatorzy z Kujaw, Pomorza czy z okolic Malborka.

Jak to się uda, to Polski Cukier będzie własnością plantatorów i pracowników – powiedział gazecie Stanisław Lubaś, przewodniczący Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Przemysłu Cukierniczego w Polsce i przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w Krajowej Spółce Cukrowej Polski Cukier.

Szczegóły w „Naszym Dzienniku”. (PAP)