Od 1 lipca 2016 r. najwięksi przedsiębiorcy działający w Polsce mają obowiązek comiesięcznego przekazywania administracji podatkowej danych dotyczących podatku VAT w formie Jednolity Plik Kontrolny.

Jak poinformowano w komunikacie resortu finansów, aby ułatwić wykonywanie tego obowiązku MF udostępni podatnikom bezpłatną aplikację do składania sprawozdań w tym formacie.

"Wykonanie tego oprogramowania zostało zlecone spółce Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Oprogramowanie będzie umożliwiało walidację danych wejściowych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, generowanie dokumentu JPK_VAT w oparciu o tak przygotowane dane, a następnie import przygotowanego dokumentu Jednolity Plik Kontrolny do Ministerstwa Finansów" - wyjaśniono.

Zgodnie z zapewnieniem MF, aplikacja zostanie udostępniona do końca listopada 2016.

Jak wskazał w komunikacie resort, "w pierwszym okresie sprawozdawczym kończącym się 25 sierpnia, zostało prawidłowo złożonych (tzn. zakończonych wystawieniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru), 5 tys. 770 plików JPK VAT o niepowtarzalnych numerach NIP".

Według MF analiza danych zawartych w JPK przyspieszy identyfikacje nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Początkowo Jednolity Plik Kontrolny objął duże przedsiębiorstwa, jednak od 1 stycznia 2017 obowiązkowi składania JPK będą podlegały kolejne grupy podatników - średni i mali przedsiębiorcy. Data złożenia sprawozdania za pierwszy okres będzie przypadała 25 lutego 2017.

Zobacz: Od 1 lipca duże firmy będą stosować Jednolity Plik Kontrolny >>

Aplikacje Krytyczne to powołana przez Ministerstwo Finansów w czerwcu br. spółka celowa, która jest odpowiedzialna za opracowanie systemu informatycznego, mającego pomóc w walce z wyłudzeniami VAT.

Utworzono ją na podstawie przyjętej przez Sejm i podpisanej przez prezydenta w maju ustawy. Podstawowym jej celem, jak deklarowali przedstawiciele fiskusa, jest zmniejszenie luki w VAT – różnicy między oczekiwanymi, a faktycznymi wpływami do budżetu państwa z tego podatku.

Zobacz: Minister finansów powołał spółkę do walki z wyłudzeniami VAT >>

W ustawie jest mowa o budowie, rozbudowie lub unowocześnieniu istniejących systemów teleinformatycznych oraz budowie systemów teleinformatycznych wspierających administrację podatkową, służbę celną i kontrolę skarbową w wykrywaniu naruszeń prawa podatkowego. Systemy te będą wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i będą służyły ochronie bezpieczeństwa finansowego państwa.

Spółka ma m.in. przygotować system analizujący dane zbierane w formie Jednolity Plik Kontrolny przez MF. Będzie on wskazywał konkretne przypadki, którymi powinni się zainteresować kontrolerzy skarbowi. Stworzone przez firmę narzędzie ma przetwarzać dane nie tylko pochodzące z Jednolity Plik Kontrolny, ale także z innych systemów resortu finansów. Według resortu finansów porównanie ich ze sobą może dostarczyć kontrolerom wielu cennych informacji.

Docelowo rozważanym przez MF projektem, który będzie mogła wdrożyć spółka Aplikacje Krytyczne, jest centralny rejestr faktur. Według MF przygotowanie go to kwestia roku, półtora. (PAP)

kfk/ mmu/