„W tej chwili weryfikujemy projekty, więc ich ostateczna liczba może się nieznacznie zmienić. Ogólna liczba jest jednak na podobnym poziomie, jak w ubiegłych latach. Ponad sto projektów to duża ilość, która pokazuje, że inicjatywa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem bielszczan” – powiedział Ficoń.

Projekty podzielone są na ogólnomiejskie i lokalne. Pierwsze dotyczą obszaru większego niż jedno osiedle. Tych propozycji jest 25. Na ten cel w przyszłym roku samorząd przeznaczy 1,5 mln zł. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć 500 tys. zł. Propozycje lokalne dotyczą mieszkańców jednego osiedla. Zgłoszono ich 82. Na realizację zwycięskich projektów trafi 3 mln zł, a wartość jednego zadania może wynieść maksymalnie 100 tys. zł.

Ogólna kwota na inwestycje w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego będzie o 750 tys. wyższa od ostatniej edycji. Szef bielskiej rady miejskiej Jarosław Klimaszewski podkreślił, że dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone jedynie na finansowanie inwestycji dotyczących pojedynczych osiedli. „To postulat, który mieszkańcy zgłaszali od dwóch lat. (…) Dobra kondycja finansowa miasta pozwala na to, abyśmy jako radni wyłączyli się z decydowania o wydatkach w większym niż dotychczas zakresie. Zresztą te inwestycje i tak należałoby wykonać” – powiedział.

Spektrum zgłoszonych projektów jest szerokie. Wśród ogólnomiejskich znalazły się m.in. zakup bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży, budowa boiska do siatkówki i koszykówki, stworzenie punktu poradnictwa ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i starszych, czy też zakup zeskoku dla skoczni wzwyż na boisku lekkoatletycznym w centrum Bielska-Białej.

Wśród projektów osiedlowych dominują propozycje budowy placów zabaw oraz doposażenia miejsc wypoczynku. Są również pomysły zakupu książek do bibliotek osiedlowych, stworzenia orkiestry dętej, a nawet zakupu niewielkiego pojazdu pożarniczego dla strażaków ochotników.

Jak dodał szef bielskiej rady Jarosław Klimaszewski, bielszczanie żywo interesują się budżetem obywatelskim. W ub.r. w głosowaniu uczestniczyło 38 tys. spośród 172. tys. mieszkańców.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni projekty, a następnie w głosowaniu wybierają najlepsze. Idea powstała w brazylijskim mieście Porto Alegre jako inicjatywa oddolna mieszkańców.

W Bielsku-Białej budżet obywatelski realizowany jest od 2014 r. W br. głosowanie nad projektami zostanie przeprowadzone w ostatniej dekadzie października, a ogłoszenie listy wybranych propozycji do 22 listopada. (PAP)

szf/ dym/

Dowiedz się więcej z książki
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł