"#MaluchPlus 2018 już rozstrzygnięty. Dofinansujemy utworzenie ok. 24,5 tys. nowych miejsc dla maluchów oraz utrzymanie ok. 56 tys. już istniejących" - napisała Rafalska na Twitterze.

Środki programu Maluch plus służą wspieraniu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (są to żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie). Jak poinformował resort w komunikacie, w programie znajdzie się ponad 630 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

MRPiPS chce, żeby w 2018 roku na terenie każdego samorządu działały instytucje zapewniające opiekę dzienną nad małymi dziećmi.

Program skierowano do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów), które mogły ubiegać się o środki na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi i zapewnienie ich funkcjonowania. Konkurs podzielono na cztery moduły; moduły 1 i 2 przeznaczone dla samorządów oraz 3 i 4 dla pozostałych podmiotów.

 

W listopadzie ub.r. trzeba było złożyć wniosek o środki na utworzenie i funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 1a i 1b). Na moduł 1a (na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce) - przyznano dofinansowania 46 824 026,18 zł (46 440 126,18 zł na tworzenie miejsc opieki i 383 900 zł na ich funkcjonowanie) - podał resort.

Na moduł 1b, dla gmin, gdzie funkcjonowały już żłobki lub kluby dziecięce, przyznano dofinansowanie w kwocie 86 605 384,90 zł, z tego 85 622 684,90 zł na tworzenie miejsc opieki i 982 700 zł na ich funkcjonowanie.

Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem środków z poprzednich edycji programu Maluch, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, łącznie na ten moduł przyznano dofinansowanie w kwocie 29 545 800 zł.

Środki z modułów 3 i 4 dotyczyły osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

Trzeci moduł skierowany został do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego na utworzenie nowych miejsc opieki i ich utrzymanie - tu przyznano dofinansowanie 150581523,51 zł (141748123,51 zł na tworzenie miejsc opieki i 8 833 400 zł na ich funkcjonowanie).

O środki z modułu 4 mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na funkcjonujące miejsca opieki, w tym miejsca dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Tu przyznano dofinansowanie w kwocie 72 141 224 zł - podał resort.(PAP)