Ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach.
Jako pierwsi - od 16 do 31 stycznia - wypoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.
Od 23 stycznia do 7 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Od 30 stycznia do 14 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.
Jako ostatni - od 13 do 28 lutego - odpoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.
Następna przerwa w nauce - z okazji świąt wielkanocnych - będzie od 24 do 29 marca.
Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez ministra edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów. (PAP)

Nowe przepisy nie zmuszą do pracy w ferie>>