Powołanie okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA Nr 215/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 kwietnia 2024 r.
w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 170 § 2 i art. 174 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. powołuje się:
1)
okręgowe komisje wyborcze, w składach określonych w załącznikach nr 1-13 do uchwały;
2)
rejonowe komisje wyborcze, w składach określonych w załącznikach nr 14-50 do uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku

1. Rafał Terlecki - Komisarz Wyborczy w Gdańsku II - Przewodniczący

2. Mariusz Nowicki

3. Dariusz Kardaś

4. Julia Kuciel

5. Marek Jankowski

6. Karolina Kondracka

7. Krzysztof Malinowski

8. Magdalena Witkowska

9. Agnieszka Witczak-Słoczyńska

10. Przemysław Wojciech Miśkiewicz

11. Wiesława Celestyna Breza-Kłos

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Okręgowa Komisja Wyborcza w Bydgoszczy

1. Igor Dominik Zgoliński - Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I - Przewodniczący

2. Dariusz Edward Kala

3. Tomasz Adamski

4. Łukasz Wiesław Malecha

5. Bartosz Tomasz Łapiński

6. Ryszard Owczarzak

7. Stefan Pietrzak

8. Sonia Maria Siuchnińska-Gumańska

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Okręgowa Komisja Wyborcza w Olsztynie

1. Mariusz Paweł Stachowiak - Komisarz Wyborczy w Olsztynie I - Przewodniczący

2. Tomasz Konopko

3. Wioletta Rynkiewicz

4. Iwona Nowak

5. Katarzyna Jerka

6. Tomasz Andrzej Madej

7. Arkadiusz Ziarko

8. Marcin Borodziuk

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I

1. Łukasz Kluska - Komisarz Wyborczy w Warszawie I - Przewodniczący

2. Rafał Wagner

3. Patrycja Czyżewska

4. Marcin Waszkiewicz

5. Mariusz Greszta

6. Tomasz Pronobis

7. Maksymilian Wesołowski

8. Bolesław Wadowski

9. Paweł Iwaniuk

10. Renata Olejnik-Tyszka

11. Katarzyna Kisiel

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Okręgowa Komisja Wyborcza Warszawie II

1. Izabela Szumniak - Komisarz Wyborczy w Warszawie II - Przewodnicząca

2. Joanna Oliwa

3. Piotr Maksymowicz

4. Radosław Kopeć

5. Iwona Strączyńska

6. Adam Jaworski

7. Monika Szulkowska

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Okręgowa Komisja Wyborcza w Łodzi

1. Agata Sobieszek-Krzywicka - Komisarz Wyborczy w Łodzi I - Przewodnicząca

2. Katarzyna Marat

3. Lilla Perka-Widerska

4. Justyna Polińska

5. Krzysztof Depczyński

6. Paweł Tomasz Lasoń

7. Robert Sira

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Okręgowa Komisja Wyborcza w Poznaniu

1. Daniel Jurkiewicz - Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Przewodniczący

2. Rafał Kwaśnik

3. Szymon Jędrzej Blok

4. Marcin Grabowski

5. Robert Grześ

6. Agnieszka Marek

7. Izabela Hantz-Nowak

8. Łukasz Wojciech Ruszkiewicz

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie

1. Krzysztof Marek Niezgoda - Komisarz Wyborczy w Lublinie IV - Przewodniczący

2. Marcin Piotr Chałupka

3. Agnieszka Maria Jurkowska-Chocyk

4. Piotr Tadeusz Łaguna

5. Katarzyna Makarzec

6. Robert Zbigniew Wasiewicz

7. Małgorzata Maria Skoczyńska

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie

1. Marcin Dudzik - Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I - Przewodniczący

2. Andrzej Skowron

3. Marek Antoni Antas

4. Beata Mariola Bury

5. Tomasz Marian Berezowski

6. Wojciech Dudek

7. Łukasz Oliwa

8. Grzegorz Pliś

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie

1. Rafał Sobczuk - Komisarz Wyborczy w Krakowie II - Przewodniczący

2. Dagmara Daniec-Cisło

3. Bartłomiej Migda

4. Piotr Gargas

5. Marcin Gawron

6. Norbert Kowal

7. Michał Puza

8. Dariusz Stachurski

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach

1. Michał Niedopytalski - Komisarz Wyborczy w Katowicach I - Przewodniczący

2. Paweł Wysocki

3. Mariusz Witkowski

4. Roman Glos

5. Marcin Schmidt

6. Łukasz Kołek

7. Piotr Kula

8. Damian Owczarek

9. Michał Dmowski

10. Adrian Patyk

ZAŁĄCZNIK Nr  12

Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu

1. Paulina Dobrosz-Dzierżanowska - Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II - Przewodnicząca

2. Maciej Skórniak

3. Dorota Wachowska

4. Dorota Stawicka-Moryc

5. Sebastian Spałek

6. Maja Ambrożek

7. Miłosz Chwalibóg

8. Magdalena Zdrzałka-Szymańska

9. Dorota Kapral

10. Joanna Wenicius-Głębocka

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Okręgowa Komisja Wyborcza w Gorzowie Wielkopolskim

1. Anna Elżbieta Korzeniewska-Miszczuk - Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim - Przewodnicząca

2. Dariusz Hendler

3. Robert Artur Mokrzecki

4. Jacek Przybylski

5. Tomasz Modzelewski

6. Aleksandra Zygmund-Bogacz

7. Ewa Kuś-Wasilewska

8. Paulina Dyka

9. Iga Leśniak-Jarzyna

10. Marcin Kaczmarczyk

11. Małgorzata Siniecka

ZAŁĄCZNIK Nr  14

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 1 w Słupsku

1. Tomasz Kowalczyk - Komisarz Wyborczy w Słupsku III - Przewodniczący

2. Marek Lagut

3. Andrzej Michałowicz

4. Natalia Pliszka

5. Anna Sikorska

ZAŁĄCZNIK Nr  15

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 2 w Toruniu

1. Jacek Grela - Komisarz Wyborczy w Toruniu I - Przewodniczący

2. Krzysztof Dąbkiewicz

3. Magdalena Kirow-Kotas

4. Katarzyna Malinowska

5. Ryszard Kołodziejski

ZAŁĄCZNIK Nr  16

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 3 we Włocławku

1. Piotr Kozubowicz - Komisarz Wyborczy we Włocławku II - Przewodniczący

2. Ewa Felińczak

3. Bogna Kopaczewska-Jurewicz

4. Dariusz Bracisiewicz

5. Przemysław Kępiński

ZAŁĄCZNIK Nr  17

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 4 w Elblągu

1. Piotr Wacław Żywicki - Komisarz Wyborczy w Elblągu I - Przewodniczący

2. Arkadiusz Zaczek

3. Robert Różalski

4. Wojciech Furman

5. Anna Olszewska

ZAŁĄCZNIK Nr  18

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 5 w Białymstoku

1. Jacek Malinowski - Komisarz Wyborczy w Białymstoku I - Przewodniczący

2. Dorota Sosna

3. Sławomir Wołosik

4. Grzegorz Front

5. Marek Dąbrowski

ZAŁĄCZNIK Nr  19

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 6 w Łomży

1. Jan Leszczewski - Komisarz Wyborczy w Łomży - Przewodniczący

2. Wiesława Kozikowska

3. Joanna Rawa

4. Tomasz Makaruk

5. Stanisław Guziejko

ZAŁĄCZNIK Nr  20

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 7 w Suwałkach

1. Jacek Sowul - Komisarz Wyborczy w Suwałkach - Przewodniczący

2. Jacek Zbigniew Przygucki

3. Ryszard Filipow

4. Maciej Henryk Romotowski

5. Aneta Ineza Sztukowska

ZAŁĄCZNIK Nr  21

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 8 w Ciechanowie

1. Małgorzata Kanigowska-Wajs - Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I - Przewodnicząca

2. Paweł Fabisiak

3. Daniel Mychliński

4. Tomasz Grzegorz Mync

5. Szymon Dudek

ZAŁĄCZNIK Nr  22

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 9 w Ostrołęce

1. Kamil Skwiot - Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I - Przewodniczący

2. Krystyna Kołota

3. Olga Postaleniec-Załęska

4. Małgorzata Małkowska

5. Anna Dawid-Krajewska

ZAŁĄCZNIK Nr  23

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 10 w Płocku

1. Mariusz Waldemar Królikowski - Komisarz Wyborczy w Płocku I - Przewodniczący

2. Małgorzata Marta Walisiewicz

3. Marian Kazimierz Kuncewicz

4. Jacek Leśniak

5. Roman Ochocki

ZAŁĄCZNIK Nr  24

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 11 w Radomiu

1. Marta Łobodzińska - Komisarz Wyborczy w Radomiu I - Przewodnicząca

2. Joanna Chlebna-Ćwil

3. Jarosław Wiczkowski

4. Przemysław Dziwański

5. Stanisław Olchowy

ZAŁĄCZNIK Nr  25

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 12 w Siedlcach

1. Karol Pachnik - Komisarz Wyborczy w Siedlcach I - Przewodniczący

2. Konrad Mielcarek

3. Agnieszka Michalak-Niedziułka

4. Adrian Witold Chróściel

5. Adrian Karol Rosłon

ZAŁĄCZNIK Nr  26

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim

1. Justyna Anna Tomasik-Lasota - Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim, Przewodnicząca

2. Anna Gąsior-Majchrowska

3. Michał Żurawski

4. Jolanta Szczęsna

5. Łukasz Paweł Pluta

ZAŁĄCZNIK Nr  27

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 14 w Sieradzu

1. Tomasz Kucharski - Komisarz Wyborczy w Sieradzu I - Przewodniczący

2. Łukasz Piętak

3. Przemysław Majkowski

4. Barbara Bojakowska

5. Marek Podwójniak

ZAŁĄCZNIK Nr  28

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 15 w Skierniewicach

1. Leszek Steć - Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I - Przewodniczący

2. Małgorzata Zabost

3. Katarzyna Kranik-Saleh

4. Renata Jagura

5. Paweł Wojciech Hochman

ZAŁĄCZNIK Nr  29

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 16 w Kaliszu

1. Ireneusz Kawęcki - Komisarz Wyborczy w Kaliszu I - Przewodniczący

2. Adam Jan Plichta

3. Marta Agnieszka Przybylska

4. Anna Zofia Krysicka

5. Michał Marcin Włodarek

ZAŁĄCZNIK Nr  30

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 17 w Koninie

1. Michał Jankowski - Komisarz Wyborczy w Koninie I - Przewodniczący

2. Bogdan Radecki

3. Kinga Śliwińska-Buśkiewicz

4. Karolina Przybylska

5. Konrad Łęgoszewski

ZAŁĄCZNIK Nr  31

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 18 w Lesznie

1. Marcin Filip Czwojda - Komisarz Wyborczy w Lesznie - Przewodniczący

2. Teresa Maleszka

3. Marzena Małgorzata Łukaszewska-Niewrzęda

4. Violetta Maria Szurkowska

5. Marcin Hałka

ZAŁĄCZNIK Nr  32

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 19 w Pile

1. Roma Dworzańska-Schulz - Komisarz Wyborczy w Pile II - Przewodnicząca

2. Mateusz Maciej Bartoszek

3. Dariusz Krzysztof Małecki

4. Jan Mieczysław Sterczała

5. Joanna Magdalena Król

ZAŁĄCZNIK Nr  33

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 20 w Białej Podlaskiej

1. Jerzy Daniluk - Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej - Przewodniczący

2. Anna Sawczuk

3. Anna Szwedo-Dytry

4. Robert Łukijaniuk

5. Damian Kossowski

ZAŁĄCZNIK Nr  34

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 21 w Chełmie

1. Katarzyna Zawiślak - Komisarz Wyborczy w Chełmie - Przewodnicząca

2. Ewelina Lewczuk-Zembrzycka

3. Eliza Bogusz-Wójcik

4. Agnieszka Aurzecka-Abramowicz

5. Mirosław Janiuk

ZAŁĄCZNIK Nr  35

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 22 w Zamościu

1. Piotr Jan Szafrański - Komisarz Wyborczy w Zamościu I - Przewodniczący

2. Marek Mazur

3. Monika Edyta Brzezińska-Ożóg

4. Robert Radzajewski

5. Andrzej Marcin Kurys

ZAŁĄCZNIK Nr  36

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 23 w Krośnie

1. Kamil Konrad Janiec - Komisarz Wyborczy w Krośnie I - Przewodniczący

2. Janusz Zygmunt Kmiecik

3. Katarzyna Barbara Kędzior

4. Paweł Jerzy Gonet

5. Karol Maciej Janocha

ZAŁĄCZNIK Nr  37

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 24 w Przemyślu

1. Krzysztof Tryksza - Komisarz Wyborczy w Przemyślu - Przewodniczący

2. Konrad Kotuła

3. Małgorzata Renata Grzesik-Kulesza

4. Piotr Adam Krauz

5. Grzegorz Robert Dziura

ZAŁĄCZNIK Nr  38

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 25 w Tarnobrzegu

1. Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan - Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu - Przewodnicząca

2. Karolina Barańska

3. Paweł Piotr Bronkiewicz

4. Robert Edward Stącel

5. Kinga Magdalena Wąsik

ZAŁĄCZNIK Nr  39

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 26 w Nowym Sączu

1. Piotr Borkowski - Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II - Przewodniczący

2. Janusz Przepióra

3. Wojciech Langer

4. Paweł Kulig

5. Paweł Cetnarowski

ZAŁĄCZNIK Nr  40

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 27 w Tarnowie

1. Katarzyna Joanna Tutaj - Komisarz Wyborczy w Tarnowie I - Przewodnicząca

2. Przemysław Szpik

3. Marcin Przemysław Hebda

4. Jakub Artur Lęcznar

5. Piotr Grzegorz Henich

ZAŁĄCZNIK Nr  41

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 28 w Kielcach

1. Jan Klocek - Komisarz Wyborczy w Kielcach I - Przewodniczący

2. Robert Dróżdż

3. Ryszard Sadlik

4. Bożena Fabrycy

5. Iwona Katarzyna Michalak

ZAŁĄCZNIK Nr  42

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 29 w Bielsku-Białej

1. Mariusz Grążawski - Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej II - Przewodniczący

2. Beata Łabno

3. Gabriela Bania

4. Joanna Jadwiga Banaś-Paluch

5. Marcin Kowrygo

ZAŁĄCZNIK Nr  43

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 30 w Częstochowie

1. Lidia Maria Dudek - Komisarz Wyborczy w Częstochowie I - Przewodnicząca

2. Karol Marcin Gondro

3. Marek Zbigniew Garlik

4. Marcin Borkowski

5. Karolina Braszczyńska

ZAŁĄCZNIK Nr  44

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 31 w Jeleniej Górze

1. Sławomir Piotr Papierzański - Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I - Przewodniczący

2. Michał Krzysztof Chudzik

3. Jakub Szmigiel

4. Jędrzej Barczewski

5. Grażyna Anna Bielecka

ZAŁĄCZNIK Nr  45

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 32 w Legnicy

1. Artur Waluk - Komisarz Wyborczy w Legnicy - Przewodniczący

2. Piotr Krawczuk

3. Joanna Termena-Maciejewska

4. Tadeusz Kowalczyk

5. Mariola Majer-Świrska

ZAŁĄCZNIK Nr  46

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 33 w Wałbrzychu

1. Dariusz Maciej Pająk - Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I - Przewodniczący

2. Arkadiusz Rodziewicz

3. Ewa Anna Muzyka

4. Iwona Jolanta Szwedo

5. Adriana Dorota Skorupska

ZAŁĄCZNIK Nr  47

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 34 w Opolu

1. Liliana Izabela Krukowska - Komisarz Wyborczy w Opolu I - Przewodnicząca

2. Joanna Maksymowicz-Szczepańska

3. Tomasz Wierzchowiec

4. Adam Grzegorz Szokalski

5. Łukasz Zawadzki

ZAŁĄCZNIK Nr  48

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 35 w Zielonej Górze

1. Robert Stefan Macholak - Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I - Przewodniczący

2. Monika Elżbieta Zawartowska

3. Andrzej Zbigniew Skibiński

4. Maciej Jerzy Wrześniewski

5. Piotr Królik

ZAŁĄCZNIK Nr  49

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 36 w Szczecinie

1. Anna Sienkiewicz - Komisarz Wyborczy w Szczecinie II - Przewodnicząca

2. Tomasz Maciej Czapiewski

3. Anna Agata Sokołowska

4. Radosław Łukasz Zych

5. Piotr Rafał Szymański

ZAŁĄCZNIK Nr  50

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 37 w - Koszalinie

1. Justyna Celińska - Komisarz Wyborczy w Koszalinie I - Przewodnicząca

2. Piotr Boguszewski

3. Marcin Myszka

4. Marta Ignaczak

5. Tomasz Krzemianowski

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.355

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Powołanie okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Data aktu: 21/04/2024
Data ogłoszenia: 13/05/2024
Data wejścia w życie: 21/04/2024