W referendum pytania o ustrój i edukację
Jak mówił, bardzo ważnymi kwestiami z punktu widzenia obywatela, byłyby również pytania, dotyczące spraw związanych z system edukacji, czy służbą zdrowia.
- Na przykład czy powszechna edukacja ma być bezpłatna na każdym etapie, czy nie. Obecna konstytucja, jeśli chodzi o studia wyższe już tego nie precyzuje. Podobnie jest z systemem opieki zdrowotnej. Ważnym tematem do dyskusji jest to, jak mamy redystrybuować środki publiczne - podkreślił Mucha.
Dopytywany o pojawiające się w debacie publicznej krytyczne głosy wobec idei referendum, minister argumentował, że obecna konstytucja "się zdezaktualizowała i nie odpowiada współczesnym wyzwaniom".

Obywatelski wniosek ws. referendum odrzucony
Referendum dotyczące reformy oświaty przepadło w czerwcu w Sejmie.
- Mogę tylko powiedzieć, że wszystkie zapowiedzi totalnej opozycji się nie sprawdziły. Sieć szkół jest, podstawy programowe są, podręczniki są, pieniądze są, rekrutacja się odbywa - mówiła wtedy minister edukacji.
Pomysły na płatne szkolnictwo wyższe ma natomiast resort nauki. Jedną z propozycji jest wprowadzenie obowiązku zwrotu kosztów nauki.(PAP)