Kwota wypłat emerytur i rent kapitałowych w marcu wyniosła 141,7 tys. zł wobec 130,4 tys. zł w lutym i wobec 82,6 tys. zł w marcu 2011 roku.

Przeciętna wypłata wyniosła 89,77 zł wobec 88,11 zł w lutym i 102,47 zł w marcu 2011 roku. (PAP)

map/ asa/ pad/