Co roku w maju Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), które było pomysłodawcą ustanowienia Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, organizuje zwiazane z nim uroczystości. Centralne obchody odbywają się w Warszawie, ale różnego rodzaju wydarzenia organizowane są w całej Polsce.

Ponieważ w tym roku 5 maja jest dniem kończącym długi, majowy weekend, PSOUU zdecydowało się zorganizować warszawskie uroczystości 11 i 12 maja. W piątek 11 maja w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbędzie się konferencja „Godne, niezależne życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną – wsparcie w samodzielnym mieszkaniu”, prezentująca różne formy mieszkalnictwa dla osób z tym rodzajem niepełnosprawności.

W sobotę 12 maja przed Kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym w Warszawie rozpocznie się „Pochód Godności”. Uda się on w kierunku Rynku Nowego Miasta, gdzie do wieczora odbywać się będą koncerty, występy zespołów z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz kiermasz wyrobów artystycznych, pokazy sportowe i mody.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to także okazja do zwrócenia uwagi na niski poziom zatrudnienia w tej grupie. Według szacunków PEFRON spośród ok. 150 tys. osób niepełnosprawnych intelektualnie pracuje ok. 20 proc.

Pod koniec zeszłego roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zatrudniło pierwszego pracownika z niepełnosprawnością intelektualną - Rafała Ciechanowicza, który zajmuje się archiwizowaniem korespondencji. Trafił tam dzięki pomocy Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI.

Także Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) udostępniło stanowiska pracy na warsztaty i zajęcia praktyczne dla podopiecznych Centrum DZWONI. Pracują od grudnia zeszłego roku, przy archiwizacji zasobów dokumentalnych. Do kwietnia warsztaty i praktyki zawodowe odbyło tam 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dyrektorka BON Teresa Hernik jest zadowolona ze współpracy z Centrum DZWONI. "Centrum realizuje swój program, a praktykanci mają szansę dowiedzieć się, na czym polega działalność instytucji publicznej i wprawić się w wykonywaniu czynności biurowych. Z kolei pracownicy BON przekonują się, jak doskonale funkcjonują społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną poza ośrodkami opieki społecznej" - oceniła. Zapowiedziała, że BON będzie zachęcało inne departamenty MPiPS oraz inne resorty do zatrudniania osób z tym rodzajem niepełnosprawności.

"W naszym urzędzie stykamy się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ale jako petentami. Pierwszy raz współpracujemy bezpośrednio z osobami z tym rodzajem niepełnosprawności" - dodała Izabela Kaczyńska–Wasiak specjalistka ds. rehabilitacji zawodowej i pomocy publicznej w BON.

Zdaniem Pauliny Dąbrowskiej trenerki pracy z Centrum DZWONI, praktyki w BON są dla osób niepełnosprawnych intelektualnie szansą nie tylko na doskonalenie umiejętności, ale także przekonanie się, czy praca biurowa im odpowiada. "Klienci często zgłaszają się z nastawieniem, że chcą pracować na określonym stanowisku. Wielu z nich zmienia oczekiwania, gdy ma szansę sprawdzenia w praktyce na czym polega ta praca" – zaznaczyła.

Tak było z 40-letnią Moniką Krupińską, z wykształceniem introligatora, która nigdy nie pracowała ani w swoim zawodzie, ani w żadnym innym. Chcąc dorobić do renty socjalnej i usamodzielnić się, zgłosiła się do Centrum DZWONI. Zadeklarowała, że interesuje ją wyłącznie praca biurowa. Została więc skierowana na zajęcia do BON. Tam okazało się, że praca biurowa zupełnie nie odpowiada jej temperamentowi. "Pani Monika potrzebowała więcej ruchu, wysiłku fizycznego i nowych doświadczeń, dlatego zaproponowaliśmy jej pracę w sklepie" - powiedziała Dąbrowska.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych liczy obecnie ok. 50 pracowników, w tym ok. 8 proc. niepełnoprawnych. Są to głównie osoby z niepełnosprawnością ruchową i schorzeniami wewnętrznymi.

Centrum DZWONI zostało powołane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 2006 r. Od tamtego czasu, dzięki jego staraniom stałą, legalną pracę na rynku otwartym znalazło ponad 70 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Centrum współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego wszystkie usługi świadczy bezpłatnie.(PAP)

akw/ bos/ mow/