Za podjęciem uchwały proponującej poprawki do ustawy zagłosowało 82 senatorów, żaden nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi ponownie pod obrady Sejmu.

 

Zaproponowane przez Senat poprawki - poprawiają spójność terminologii przepisów i korygują błędne odesłanie w ustawie.

 

Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia oraz zwiększyć wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów.

 

Nowe prawo ograniczy też ryzyko popełniania przez warsztaty oszustw i wystąpienia konfliktów interesów między nimi, a przewoźnikami drogowymi. Wprowadzą też uprawnienie dla funkcjonariuszy służb kontrolnych do polecania warsztatom sprawdzenia ewentualnego podłączenia do tachografów urządzeń manipulacyjnych.

 

Obecnie w pojazdach zamontowane są dwa rodzaje tachografów - analogowe i cyfrowe. Zagadnienia dotyczące tych dwóch generacji urządzeń regulują dwie oddzielne ustawy. Ustawa o tachografach ma ujednolicić i objąć swoim zakresem, w jednym akcie prawnym, wszystkie wymagania dotyczące obu generacji tachografów. (PAP)