Sytuacja faktyczna Jana W. przedstawiała się następująco: ZUS Oddział w Łodzi odmówił mu wypłacenia świadczenia przedemerytalnego, gdyż twierdził, że musiał on nieprzerwanie pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez przynajmniej 180 dni.

Utrata pracy i rejestracja

Tymczasem Jan W. przed zatrudnieniem u ostatniego pracodawcy zasiłek pobierał przez kilkanaście dni, a następnie został zatrudniony na czas określony. Po wygaśnięciu terminu z przyczyn ekonomicznych umowa nie została mu przedłużona.

Czytaj też: Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych jako warunek nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego >>>

Po utracie pracy Jan W. zarejestrował się jako bezrobotny ponownie. Ale już zasiłku nie pobierał.

Sąd drugiej instancji rozpoznając apelację powziął wątpliwość, czy okres 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych z art. 2 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych powinien przypadać wyłącznie po ostatnim zatrudnieniu ubezpieczonego oraz po rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych, czy okres ten może przypadać kiedykolwiek, w czasie aktywności zawodowej pracownika poprzedzającej jego ostatnie zatrudnienie?

Sprawdź też: III AUa 50/19, Spełnienie warunków prawa do świadczenia przedemerytalnego. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku >

Nie musi być okres nieprzerwany 180 dni

Sąd Najwyższy uznał, że istotą problemu była interpretacja art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Czyli jak interpretować okres wymaganych 180 dni pobierania zasiłku, gdy przesłanką jest zarejestrowanie osoby jako bezrobotnej.

Jak wyjaśniał prof. Krzysztof Rączka, sędzia sprawozdawca w tej sprawie chodzi w tej sprawie o sekwencję wydarzeń:

Okres 180 dni nie musi być nieprzerwany i może następować przed ustaniem stosunku pracy i po nim - wynika z uchwały SN. Ważne by te 180 dni pobierania zasiłku znalazły się w czasie jednego roku.

Sygnatura akt III UZP 3/22, uchwała Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 19 lipca 2022 r.

ESP Wniosek o świadczenie przedemerytalne - WZÓR DOKUMENTU >>>