Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował na swojej stronie internetowej odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która dotyczy problemów z rejestracją bezrobotnych, jakie w czasie epidemii koronawirusa mają powiatowe urzędy pracy. Według ministerstwa, powiatowe urzędy pracy działają, choć musiały zostać w krótkim czasie dostosowane do aktualnej sytuacji, co nie jest łatwe, bo nie wszystkie czynności mogą być wykonane zdalnie.

Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej odniosła się swoje odpowiedzi do zgłaszanych problemów z rejestracją osób, które nie mają dostępu do internetu lub mają problemy z obsługą narzędzi elektronicznych. Szefowa MRPiPS zapewnia, że resort wskazał urzędom pracy różne możliwe do przyjęcia warianty rozwiązań, celem umożliwienia tym osobom uzyskanie statusu bezrobotnego bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Czytaj również: Nie zawsze utrata pracy daje prawo do zasiłku dla bezrobotnych>>

Na czas epidemii rejestracja przez telefon

Według ministerstwa, osoba, która pragnie zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, może przekazać niezbędne dokumenty drogą pocztową lub pozostawić je w specjalnie temu dedykowanych skrzynkach przy siedzibie urzędu. - Aby w jeszcze większym stopniu uprościć sposób rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w nowym rozporządzeniu MRPiPS z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, przewidziano szczególny sposób postępowania przy rejestracji jako bezrobotny albo poszukujący pracy w sytuacji epidemii COVID-19 – podkreśla minister Maląg. Jednocześnie zapewnia, że rozwiązanie to będzie miało charakter czasowy - tzn. będzie stosowane tylko w okresie ograniczenia funkcjonowania powiatowych urzędów pracy w związku z epidemią COVID-19.

 

Chodzi o przepis par. 13 ust. 3 ww. rozporządzenia, który umożliwia dokonanie rejestracji w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy następuje w dniu przeprowadzenia przez pracownika powiatowego urzędu pracy rozmowy telefonicznej z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy. Wcześniej jednak musi ona przekazać drogą elektroniczną konieczne dane. Co ważne, przepis ten nie wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego.

Z pisma wynika ponadto, że Marlena Maląg zwróciła się też do wojewodów, aby na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) wydali Marszałkom/Starostom polecenie zapewnienia nieprzerwanej pracy wojewódzkich urzędów pracy m.in. w zakresie rejestracji osób bezrobotnych.

 


PUP ma takie same problemy, jak inne urzędy

- Znane mi są problemy związane działalnością powiatowych urzędów pracy wywołane epidemią Covid-19. Problemy te dotykają jednak wszystkich urzędów państwowych, w których do tej pory ważnym aspektem ich działalności był kontakt osobisty  z klientem. Dotychczasowy sposób działania urzędów musiał zostać w krótkim okresie czasu radykalnie zmieniony i dostosowany do aktualnej sytuacji, co nie jest łatwe, gdyż nie wszystkie czynności mogą być wykonane zdalnie – podkreśla szefowa MRPiPS.