Jak poinformowała PAP w środę Monika Zając z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać do 22 maja br. stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego. W konkursie mogą też uczestniczyć projektodawcy, którzy posiadają co najmniej roczne doświadczenie związane z realizacją projektów dotyczących wspierania przedsiębiorczości lub udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Oba konkursy ogłoszone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki noszą nazwę „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Jeden z konkursowych projektów musi być skierowany do zarejestrowanych bezrobotnych z Podkarpacia poniżej 25. roku życia lub osób w wieku powyżej 50 lat, a także osób niepełnosprawnych. Na dofinansowanie zarezerwowano 14 mln zł.

Natomiast na realizację drugiego projektu dostępna jest kwota 33,5 mln zł. Jego uczestnikami muszą być bezrobotni zarejestrowani przez okres co najmniej pół roku z terenu Podkarpacia.

Zając wyjaśniła, że dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zostaną objęte te projekty, w ramach których będą organizowane szkolenia dla bezrobotnych uczestników projektu, aby zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia własnej firmy. W ramach projektów będzie też udzielane bezzwrotne wsparcia dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Realizatorzy projektów będą też przyznawać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i zapewniać uczestnikom projektu specjalistyczne doradztwo indywidualne i grupowe.

Ponadto uczestnicy projektów będą również przez pół roku, co miesiąc, otrzymać wsparcie pomostowe do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

„Zgodnie z założeniami ogłoszonych konkursów mają się one przyczynić do promocji oraz wsparcia inicjatyw i rozwiązań, które zmierzają do tworzenia nowych miejsc pracy, budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia” – zaznaczyła Zając.

W związku z konkursami Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 maja w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowani udziałem w spotkaniu powinny przesłać do 7 maja wypełniony formularz ze strony internetowej: http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/3/3/1117//aktualnosci_ip.html.

Agnieszka Pipała (PAP)

api/ je/ jbr/